Categorieën
Termen

Begrippenlijst

Om sommige akten, zoals notariële akten beter te begrijpen heb ik de betekenis van een aantal veel voorkomende termen opgezocht. Ab intestato: zonder testament, erven – erfopvolging Attestatie: 1 schriftelijke verklaring betreffende een feit of toedracht, spec. als deze als getuigenis moet dienen; attestatie de vita, schriftelijk bewijs van de Burgerlijke Stand dat een bep. […]

Categorieën
Geen categorie

Video: Surinaamse ouderen een dagje uit (1964)

cc-by-sa Polygoon-Profilti (producer) / Netherlands Institute for Sound and Vision (curator)

Categorieën
Geen categorie Wijkregisters

Wijkregisters

Door gouverneur en raden van politie en justitie werden, bij hun besluit van 5 maart 1828 (Gouvernementsblad van Suriname, nummer 4) maatregelen vastgesteld om de staat van de bevolking van Paramaribo nauwkeurig te kunnen constateren. Over elk van de wijken waarin de stad verdeeld was zouden door de gouverneur twee wijkmeesters worden aangesteld. Deze moesten […]

Categorieën
Geen categorie

Visscherspassen Suriname 1838

Volgnr Datum Aanvraagmaand Naam Plek van toestemming 1 17 January Dykhuyzen I.A. Beneden Saramacca 2 26 January Franke A. Oranjekreek en in de omstreken 3 9 February Boschmans C.H. ? Saramacca – binnen door 4 15 February Boschman I.M. omstreken van de port Oranje 5 19 February Nordon I.F. rivier Saramacca 6 22 February Schweikart […]

Categorieën
Passagierslijsten

Permitten Suriname 1838

Volgnr datum maand toestemming verleend aan omschrijving van de toestemming 1 15 January Duncan T.I & Balfour J. om de slaven Adriaan en Iszak naar Neder Nickerie te vervoeren 2 January MacLeod M. om den slaaf Sydo opper district 3 25 January Krentzer I.E. naar Demerary met de Eng. Schoen. Robert Haynis 4 January Ooijkaas […]