Rekesten op manumissies in Suriname (1816-1829)

Rekesten op manumissies in Suriname (niet compleet)

Rekesten op manumissies in Suriname 1816-1821Al ver voor de afschaffing van de slavernij in Suriname werden slaven vrijgelaten. Aan deze vrijlating (manumissie) ging een tijdrovende procedure vooraf.

De eigenaar/ vrijlater moest een verzoek indienen om de slaaf te bevrijden, welke uiteindelijk door de gouverneur werd beoordeeld. Het Hof kwam vier keer per jaar bijeen om de rekesten te behandelen. In enkele gevallen vraagt de slaaf/slavin zijn/haar eigen ‘brieven van vrijdom’ aan. De manumissierekesten uit de periode 1816-1829 zijn op deze website in te zien.

In onderstaand overzicht kunt u op naam van de manumissieverzoeker of slaaf/slavin zoeken. Als u in het zoekveld de eerste drie letters van de naam intypt ziet u direct de zoekresultaten verschijnen.

Om het rekest te zien, klikt u op ‘Bekijk rekest’.

Opmerkingen:

  • De rekesten zijn overgenomen uit het archief van de “Raad van Politie Suriname”, subarchief: “Bijlagen tot de notulen van de vergaderingen van het Hof (1.05.10.02)”
  • Sessie = zittingsperiode

Bijzonderheden:

 

[table id=4 /]

In het gouvernementsblad van Suriname kunt u de wet- en regelgeving nalezen. Op de website van het Nationaal archief (NL) staat samengevat waaraan de vrijlaters en slaven aan moesten voldoen. Tevens is een index van Okke ten Hove op manumissies over de periode 1832-1863 te zien.