Gouverneurs van Suriname

Gouverneurs van Suriname, gerangschikt naar de jaren van opvolging tot het jaar 1902.

Maurits de Rama, Bevelhebber 1665/1667
Abraham Krijnssen, Kommandeur 1667/1669
Philip Julius Lichtenberg, Gouverneur 1669/1671
Pieter Versterre, Luitenant-Gouverneur 1671/1677
Abel Thisso, Kommandeur a.i. 1677
Tobias Adriaenssen, Kommandeur 1677/1678
Abel Thisso, Kommandeur a.i. 1678
Johannes Hensius, Gouverneur 1678/1680
Everhard van Hemert, Kommandeur a.i. 1680
Laurens Verboom, Kommandeur a.i. 1680/1683
Cornelis van Aerssen v. Sommelsdijk, Gouv.-Gener. 1683/1688
Abraham v. Vredenburgh, Komm. Gouv.-Gener a.i. 1688/1689
Jan van Scharphuizen, Gouverneur-Generaal 1689/1696
Mr. Paul van der Veen, Gouverneur-Generaal 1696/1707
Mr. Wilhelm de Gruyter, Gouverneur-Generaal 1707
Franç. Anthony de Raineval, Komm. Gouv.-Gener. a.i. 1707/1710
Joh. de Goyer, Gouverneur-Generaal 1710/1715
Franç. Anthony de Raineval, Komm. Gouv.-Gener a.i. 1715/1716
Johan Mahony, Gouverneur-Generaal 1716/1717
Franç. Anthony de Raineval, Komm. Gouv.-Gener. a.i. 1717/1718
Johan Coutier, Gouverneur-Generaal 1718/1721
Franç. Anthony de Raineval, Komm. Gouv. Gener. a.i. 1721/1722
Hendrik Temminck, Gouverneur Generaal 1722/1727
Johan Bley, Kommandeur Gouv. Gen. a.i. 1727/1728
Mr. Carel Emelius Henry de Cheusses, Gouv.-Gen. 1728/1734
Johan Franç. Cornel. de Vries, Komm. Gouv.-Gen. a.i. 1734
Jacob Alexander Henry de Cheusses, Gouv.-Gen. 1734/1735
Johan Franç. Cornel. de Vries, Komm. Gouv.-Gen. a.i. 1735

☛ Door het overlijden van J.F.C. de Vries, namen de Raden van het Hof van Politie en Crimineele Justitie het Bestuur voorloopig over, van den 20 Juni 1735 tot op den 27n December 1735.

Johan de Raije, heer van Breukelerwaard, Gouv.-Gen. 1735/1737
Gerard van de Schepper, Komm. Gouv.-Gener. a.i. 1737/1738
Gerard van de Schepper, Gouv. Gener. 1738/1742
Mr. Jan Jacob Mauricius, Gouv.-Gener. 1742/1751

☛ Hendrik Ernst Baron van Spörcke, Mr. Carel Bosschaert en Mr. Jeronimo de Swart Stenis, Commissarissen tot onderzoek naar de klachten tegen den Gouverneur Generaal Jan Jacob Mauricius in 1750.

Hendrik Ernst Baron van Spörcke, Gouv.-Gen. a.i. 1751/1752
Wigbold Crommelin, Komm. Gouv.-Gener. a.i. 1752/1754
Pieter Albert van der Meer, Gouverneur-Generaal 1754/1756
Jan Nepveu, Gouverneur-Generaal a i. 1756/1757
Wigbold Crommelin, Gouverneur-Generaal a.i. 1757
Wigbold Crommelin, Gouverneur-Generaal 1757/1768
Jan Nepveu, Gouverneur-Generaal a.i. 1768/1770
Jan Nepveu, Gouverneur-Generaal 1770/1779
Bernard Texier, Gouverneur-Generaal a.i. 1779/1780
Bernard Texier, Gouverneur-Generaal 1780/1783
Mr. Wolph. J. Beeldsnijder Matroos, Gouv.-Gen. a.i. 1783/1784
Mr. Jan Gerard Wickers, Gouverneur-Generaal 1784/1790
Jurriaan Franç. de Friderici, Komm. Gouv.-Gen. a.i. 1790/1792
Jurriaan François de Friderici, Gouverneur-Generaal 1792/1802
Willem Otto Bloys van Treslong, Gouv.-Gener. a.i. 1802/1803
Pierre Berrangier, Commissaris-Generaal 1803/1804

☛ Sir Charles Green en Samuel Hood, Engelsche Bevelbebbers, nemen de kolonie Suriname den 28n April 1804 bij capitulatie over.

Engelsch Tusschenbestuur

Sir Charles Green, Gouverneur-Generaal 1804/1805
William Carlion Hughes, Luit.-Gouvern. 1805/1808
Sir John Wardlau, Luit.-Gouvern a.i. 1808/1809
Charles Graaf Bentinck, Gouverneur-Generaal 1809/1811
Pinson Bonham, Luit.-Gouvern. 1811/1816

☛ William Benjamin van Panhuys, Gouv.-Gen. 1816, neemt de kolonie van de Engelschen over, den 27n. Febr. 1816.

Mr. Cornelis Reinard Vaillant, Gouv.-Gen. a.i. 1816/1822
Abraham de Veer, Gouverneur-Generaal 1822/1827
Johannes van den Bosch, Commissaris-Generaal 1827/1828
Paulus Roelof Cantz’laar, Gouverneur-Generaal 1828/1831

 

Mr. Evert Ludolph Bn. v. Heeckeren, Gouv.-Gen. a.i. 1831
Mr. Evert Ludolph Bn. v. Heeckeren, Gouv.-Gen. 1831/1838
Mr. Philippus de Kanter, Gouverneur-Generaal a.i. 1838/1839
Julius Constantijn Rijk, Gouverneur-Generaal 1839/1842
Mr. Philippus de Kanter, Gouv.-Gen. a.i. 1842
Burchard Jean Elias, Gouv.-Gen 1842/1845
Mr. Philippus de Kanter, Gouv.-Gen. a.i. 1845
Reinier Frederik Baron van Raders, Gouverneur 1845/1852
Mr. Philippus de Kanter, Gouverneur a.i. 1852
Coenraad Barends, als oudste lid v/d Kolon. Raad 1852
Jhr. Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt, Gouverneur 1852/1855
Charles Pierre Schimpf, Gouverneur 1855/1859
Reinhard Frans van Lansberge, Gouverneur 1859/1867
Willem Hendrik Johan van Idsinga, Gouverneur 1867/1873
Jhr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn, Gouverneur 1873/1882
Johan Herbert August Willem Baron van Heerdt tot Eversberg, Gouverneur 1882/1885
Mr. Hendrik Jan Smidt, Gouverneur 1885/1888
Mr. Warmolt Tonckens JLz., Gouverneur a.i. 1888/1889
Jhr. Mr. Maurits Adriaan de Savornin Lohman, Gouv. 1889/1891
Jhr. Mr. Titus Anthony Jacob van Asch van Wijck, Gouverneur 1891/1894
Mr. Warmolt Tonckens JLz., Gouverneur a.i. van 14 Mei-14 Sept. 1894
Jhr. Mr. Titus Anthony Jacob van Asch van Wijck Gouverneur 1894/1896
Mr. Warmolt Tonckens JLz., Gouverneur 1896/1899
Mr. Jan Wouter van Oosterzee, Gouverneur a.i. van 5 Juni-18 December 1899
Mr. Warmolt Tonckens JLz., Govuerneur 1899

☛ Mr. Jan Wouter van Oosterzee, Ondervoorzitter van den Raad van Bestuur, wordt door den Gouverneur, die op medisch advies rust moet nemen, en zich met den gang van zaken niet mag inlaten, overeenkomstig art. 28bis van het Regeerings-Reglement, bij proclamatie dd. 5 Juli 1901, opgedragen tijdelijk het dagelijksch beleid van zaken op zich te nemen.

Mr. Warmolt Tonckens JLz., Gouverneur, neemt bij proclamatie dd. 21 Juli 1901 het dagelijksch beleid van zaken weder in handen.

☛ Mr. Jan Wouter van Oosterzee, Ondervoorzitter van den Raad van Bestuur, wordt den 5n Aug. 1901, bij proclamatie van den Gouverneur, die voor eenige dagen van de hoofdplaats afwezig zal zijn, het dagelijksch beleid van zaken opgedragen.

Mr. Warmolt Tonckens JLz., Gouverneur, neemt bij proclamatie dd. 11 Augustus 1901 het dagelijksch beleid van zaken weder in handen.

Ontleend aan Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren