Wijkmeesters van Paramaribo 1925

1925 – Paramaribo, de hoofdstad der kolonie Suriname is gelegen aan den linkeroever der rivier Suriname, dichtbij de monding, op ongeveer 5°49'28'' N.B. en 55°12'13'' W.L.v. Greenwich (Marinetrap). Groot ongeveer 925 H.A., wordt Paramaribo verdeeld in 6 binnen- en 2 buitenwijken. Het aantal inwoners bedroeg op 31 Dec. 1923 44.772. De 6 binnen- en 2 buitenwijken worden genoemd naar de letters A tot en met F en 1e en 2e Buitenwijk.
Wijk A is begrensd ten N. door de Noordzijde der Mahonielaan en de Sommelsdijksche kreek; ten O. door de Oostzijde der erven La. A. Nummers. 6b50-69 en La A. No. 3, door den Grooten Combéweg, het Gouvernementsplein en den Waterkant; ten Z. door de Knuffelsgracht en de Keizerstraat; en ten W. door de Klipsteenenstraat, de laan van Tourtonne en de Westgrens der erven, gelegen ten W. van de Costerstraat. Deze wijk is onderverdeeld in 3 gedeelten.
Het 1e gedeelte, waarvan de erven genummerd zijn 1-86*), omvat: Gravenstraat, Noorderkerkstraat, Heerenstraat, Jessurun-Costerstraat en de erven achter de R.K. kerk a/d Gravenstraat.
 Het 2e gedeelte, met de erven nummers 87-191, omvat: Heerenstraat, Oranjestraat, Krommeëlleboogstraat, Oude Hofstraat, Keizerstraat, Korte Kerkstraat, Watermolenstraat, Krabbesteeg.
 Het 3e gedeelte, met de erven nummers 192-274, omvat: Watermolenstraat, Groote Hofstraat, Waterkant, Knuffelsgracht, Keizerstraat, Klipsteenenstraat, Wagenwegstraat, Kerkplein (oude Oranjetuin).
Wijk B wordt begrensd ten N. door het verlengde der Noordzijde v/d Mahonielaan, de Noordgrens der plantage Overleg en Vlijt en haar verlengde, ten O. door de Westgrens der erven, gelegen ten W. van de Costerstraat, de laan van Tourtonne en de Klipsteenenstraat, ten W. door de Westgrens der plantage Overleg en Vlijt, de Oostelijke zijde van den ouden weg van Charlesburg naar Zee en diens verlengde en door de Wanicastraat. Deze wijk bestaat uit 4 gedeelten.
Het 1e gedeelte, met erven genummerd 1-90, omvat: Gravenstraat, Soldatenstraat, Klipsteenenstraat en Heerenstraat.
 Het 2e gedeelte, met erven genummerd 91-183, omvat: Wagenwegstraat, Rust en Vredestraat, Swalmbergstraat, Stoelmanstraat, Zwartenhovenbrugstraat en Wanicastraat.
 Het 3e gedeelte, met de erven nummers. 184-260, omvat: Wagenwegstraat, Malebatrumstraat, Klipsteenenstraat, Keizerstraat en Wanicastraat.
 *)Deze en de navolgende ervennummers zijn die, waaronder de perceelen ten Domeinkantore bekend staan en niet die van het Bevolkingsregister.
 Het 4e gedeelte omvat: de erven deel uitmakende van de achterlanden der erven N.W. La. B. Nummers. 4, 7, 11, 13, 27 en 38, Wolffenbuttel, Overleg en Vlijt en de daartusschen gelegen erven.
Wijk C is begrensd ten N. door het Vaillaintsplein en den Heiligenweg, ten O. door den Waterkant, ten Z. door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Zwartenhovenbrugstraat en bevat 249 erven. De wijk is verdeeld in 3 deelen.
Het 1e gedeelte, waarvan de erven genummerd zijn 1-95, omvat: Waterkant, Jodenbreêstraat, Maagdenstraat, en Dominéstraat.
 Het 2e gedeelte, met nummers 96-157 voor de erven, omvat: Waterkant, Steenbakkerijstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Keizerstraat, Heiligenweg, Steenbakkersgracht en Maagdenstraat.
 Het 3e gedeelte, met erven nummers 158-207, omvat: Maagderstraat, Steenbakkerijstraat, Dominéstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Steenbakkersgracht en Waterkant.
Wijk D wordt begrensd ten N. door de Keizerstraat, ten O. door de Zwartenhovenbrugstraat, ten Z. door de Steenbakkersgracht en ten W. door de Wanicastraat, bevat 277 erven en is verdeeld in 2 deelen.
Het 1e gedeelte, waarvan de erven genummerd zijn 1-99, omvat: Keizerstraat, Rust en Vredestraat, Wanicastraat en Weidestraat, het 2e gedeelte, met de erven Nummers. 100-200, omvat: Burenstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Steenbakkersgracht en Zwartenhovenbrugstraat.
Wijk E wordt begrensd ten N. door de Steenbakkersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Drambrandersgracht ten W. door de Wanicastraat, bevat 405 erven en is verdeeld in 5 gedeelten.
Het 1e gedeelte, met als nummers der erven 1-68, omvat: Saramaccastraat.
 Het 2e gedeelte, met als nummers der erven 69-131, omvat: Steenbakkersgracht, Wanicastraat, Drambrandersgracht, Fredericistraat en Nieuwe Dominéstraat.
 Het 3de gedeelte, met de nummers 132-214 voor de erven, omvat: Rust en Vredestraat, Hofstraat, Drambrandersgracht, Groote Dwarsstraat.
 Het 4e gedeelte, waarvan de nummers der erven zijn 215-310, omvat: Zwartenhovenbrugstraat, Prinsenstraat Timmermanstraat en Hoogestraat.
 Het 5e gedeelte, met als nummers der erven 311-398, omvat: Hoogestraat, Ladesmastraat, Timmermanstraat en Prinsenstraat.
Wijk F wordt begrensd ten N. door de Drambrandersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Dominékreek, ten W. door de Wanicastraat, bevat 559 erven, en is in 4 deelen verdeeld.
 
 Het 1e gedeelte, met als nummers der erven 1-135, omvat: Zwartenhovenbrugstraat, Commissarisstraat, Drambrandersgracht, Groote Dwarsstraat, Hofstraat en Rust en Vredestraat.
 Het 2e gedeelte, voor de erven met de nummers 136-271, omvat: Wanicastraat, Nieuwe Dominéstraat, Pontewerfstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat, Gemeene Landsweg.
 Het 3e gedeelte, met als nummers der ervan 372-409, omvat: Gemeene Landsweg, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Wanicastraat.
 Het 4e gedeelte, met als nummers der erven 410-545, omvat: Wanicastraat, Molenpad, Koningstraat, Limesgracht, Zwartenhovenbrugstraat, Korte Dwarsstraat, Nassaustraat, Emmastraat, Willemstraat.
De 1e Buitenwijk wordt begrensd ten N. door de Zuidgrens van Combé en de Mahonielaan, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door het Gouvernementsplein, ten W. door de erven La. A Nummers. 1 tot 3, en La. A. Nummers. 6b50-69, en is verdeeld in 2 deelen.
Het 1ste gedeelte, met erven nummers 1-129, omvat: Groote Combé, Sommelsdijksche kreek, Kleine Combé, Kleine Waterstraat, Kleine Dwarsstraat, Leemsteeg, Wilhelminastraat, Sommelsdijkstraat, Wichersstraat, Eerste Dwarsstraat, Tweede Dwarsstraat en Derde Dwarsstraat.
 Het 2e gedeelte, met erven nummers 129-253, omvat: Wichersstraat, Sommelsdijkstraat, Crommelinstraat, 1e, 2e, 3e, 4e Dwarsstraat, (of Bamboelaan,) Wilhelminastraat, Mauriciusstraat, Groote en Kleine Waterstraat.
De 2e Buitenwijk wordt begrensd ten N. door de Noordgrens van het erf 2e B.W. No. 2, door het verlengde van de Noordgrens van Overleg en Vlijt, de Noordelijke grens van de plantage Industrie en haar verlengde, de Noordzijde van de Sommelsdijksche kreek en den Rijweg naar Kwatta; ten O. door den weg van Charlesburg naar Zee, de Westelijke grens van Overleg en Vlijt, de Oostzijde van den ouden weg van Charlesburg naar Zee en diens verlengde door de Wanicastraat; ten Z. door de Noordelijke grens van den grond Hermitage en ten W. door de Westgrens van de gronden Industrie en Oldenburg aan den Rijweg naar Kwatta, door den eersten Rijweg en door eene lijn van af dien weg in Zuidelijke richting tot aan de Noordgrens van plantage Hermitage. Is in drie deelen verdeeld.
Het 1e gedeelte, met als nummers der erven 1-118, omvat: Oude Laan van Charlesburg, Weg naar Zee, Rijweg naar Kwatta.
 Het 2e gedeelte, met nummers 119-240 voor de erven, omvat de Van Radersstraat, Verlengde Keizerstraat, Wanicastraat, Verlengde Weidestraat, Alexanderstraat, Sophialaan, Van Idsingastraat, Van Sypesteynlaan, Oranjelaan, en Steenbakkersgracht.
 Het 3e gedeelte, met erven nummers 241-351, omvat: de Steenbakkersgracht, Picornostraat, Van Lansberghestraat, Kalkbranderijstraat, Wanicastraat, Hoogestraat, den Achtersteeg Verlengde Gemeene Landsweg en het Verlengde Molenpad.