Wijkmeesters van Paramaribo 1916

1916 – Paramaribo, groot ongeveer 925 Hectaren, is verdeeld in 6 binnen- en 2 buitenwijken, als:
 Wijk A: begrensd ten N. door de Noordzijde der Mahonielaan en de Sommelsdijkskreek, ten O. door de Oostzijde der erven La. A No. 6b50-69 en La. A No. 3, door den Grooten Combéweg, het Gouvernementsplein en den Waterkant, ten Z. door de Knuffelsgracht en de Keizerstraat, en ten W. door de Klipsteenstraat, de de Laan van Tourtonne en de Westgrens der erven, gelegen ten W. van ne Costerstraat. Aantal zielen 3782.
Wijkmeesters:
 • C.F. van Weede, 1e gedeelte. Nummers 1-86, Omvat de Gravenstraat, Noorderkerkstraat Heerenstraat. Jessurun-Costerstraat en de erven achter de R.K. Missie aan de Gravenstraat.
 • C.C.C. Meriba, 2e gedeelte. Nummers. 87-191, Omvat de Heerenstraat, Oranjestraat, Krommeelleboogstraat, Oude Hofstraat, Keizerstraat, Korte Kerkstraat Watermolenstraat Krabbesteeg.
 • H.F. Esser, 3e gedeelte. Nummers. 192-274. Omvat de Watermolenstraat, Groote Hofstraat, den Waterkant, de Knuffelsgracht, Keizerstraat, Klipsteenenstraat. Wagenwegstraat en het Kerkplein, de Oude Oranjetnin.
Wijk B: begrensd ten N. door het verlengde der Noordzijde van den Mahonylaan, de Noordgrens der plantage Overleg en Vlijt en haar verlengde, ten O. door de Westgrens der erven gelegen ten W. van de Costerstraat de laan van Tourtonne en de Klipsteenstraat, ten W. door de Westgrens der plantage Overleg en Vlijt, de Oostelijke zijde van den ouden weg van Charlesburg naar Zee en diens verlengde en door de Wanicastraat. Aantal zielen 6075.
Wijkmeesters:
 • F.A.J. Spong. 1e gedeelte. Nummers. 1-90. Omvat de Gravenstraat, Soldatenstraat. Klipsteenstraat en de Heerenstraat.
 • J.H. Hiemcke, 2e gedeelte. Nummers 91-183. Omvat de Wagenwegstraat, Rust en Vredestraat Zwalmbergstraat, Stoelmanstraat, Zwartenhovenbrugstraat en, Wanicastraat.
 • J.S. Abendanon, 3e gedeelte. Nummers. 184-200. Omvat de Wagenwegstraat, Malebatrumstraat Klipsteenstraat, Keizerstraat en Wanicastraat.
 • A.J. da Costa, 4e gedeelte. Omvat de erven deel uitmakende van de achterlanden der erven N.W. La. B Nummers. 4, 7, 11, 13, 27 en 38, Wolffenbuttel, Overleg en Vlijt en de daartusschen gelegen erven.
Wijk C: begrensd ten N. door het Vaillantsplein en den Heiligenweg, ten O. door den Waterkant, ten Z. door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Zwartenhovenbrugstraat, bevat 249 erven Aantal zielen 3180.
Wijkmeesters: 
 • J.E. Wessels. 1e gedeelte. Nummers. 1-95. Omvat den Waterkant, de Joodebrêestraat. Maagdenstraat en Dominéstraat.
 • A.C.J.M. Alberga, 2e gedeelte. Nummers 96-157, Omvat den Waterkant, Steenbakkerij-, Zwartenhovenbrug- en Keizerstraten, den Heiligenweg, de Steenbakkersgracht en de Maagdenstraat.
 • J.C. Schipper, 3e gedeelte. Nummers 158 -207, Omvat de Maagdenstraat, Steenbakkerijstraat, Dominéstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Steenbakkersgracht en den Waterkant.
Wijk D: begrensd ten N. door de Keizerstraat, ten O. door de Zwartenhovenbrugstraat, ten Z. door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 277 erven. Aantal zielen 3518.
Wijkmeesters:
 • R.A. Isselt, 1e gedeelte. Nummers 1- 99. Omvat de Keizerstraat, Rust en Vredestraat, Wanicastraat en Weidestraat. 
 • John Polak, 2e gedeelte. Nummers. 100-200. Omvat de Burenstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Steenbakkersgracht en Zwartenhovenbrugstraat.
Wijk E: begrensd ten N. door de Steeubakkersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Drambrandersgracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 405 erven. Aantal zielen 6554.
Wijkmeesters:
 • F. Nijon, 1e gedeelte. Nummers. 1- 68. Omvat de Saramaccastraat.
 • W.C. Vallée, 2e gedeelte. Nummers 69-131. Omvat de Steenbakkersgracht, Wanicastraat, de Drambrandersgracht, Fredericistraat en Nieuwe Dominéstraat.
 • P.M.G. Schenkel, 3e gedeelte. Nummers. 132-214, Omvat de Rust en Vredestraat, Hofstraat, Drambrandersgracht en de Groote Dwarsstraat.
 • R.Th. Lichtveld, 4e gedeelte. Nummers. 215-310. Omvat de Zwartenhovenbrugstraat, Prinecestraat, Timmermanstraat en Hoogestraat.
 • J.C. Vervuurt, 5e gedeelte. Nummers. 311-398. Omvat de Hoogestraat, Ladesmastraat, Timmermanstraat en Prinsenstraat.
Wijk F: begrensd ten N. door de Drambrandersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Dominékreek, ten W. door de Wanicastraat, bevat 559 erven. Aantal zielen 5997.
Wijkmeesters:
 • A.M. Samson, 1e gedeelte. Nummers. 1 -135. Omvat de Zwartenhovenbrugstraat Commissarisstraat, Drambrandersgracht, Groote Dwarsstraat. Hofstraat en Rust en Vredestraat.
 • K.J. Gerber, 2e gedeelte. Nummers. 136-271. Omvat de Wanicastraat, Nieuwe Dominéstraat. Pontewerfstraaat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Gemeene Landsweg.
 • J.E. Heerenberg, 3e gedeelte. Nummers. 272-409. Omvat den Gemeenen Landsweg, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Wanicastraat.
 • H. Crisson, 4e gedeelte. Nummers. 410-545. Omvat de Wanicastraat, het Molenpad, de Koningstraat, Limesgracht, Zwartenhovenbrugstraat, Korte Dwarsstraat, Nassaustraat, Emmastraat en Willemstraat.
1e Buitenwijk of voorstad Zeelandia: begrensd ten N. door de Zuidgrens van Combé en de Mahonylaan, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door het Gouvernementsplein, ten W. door de erven La. A Nummers. 1 tot 3 en La. A No. 6b50-69. Aantal zielen 2582.
Wijkmeesters:
 • M. Robles de Medina, 1e gedeelte. Nummers. 1-128, Omvat den Grootea Combéweg, de Sommelsdijkskreek, den Kleinen Combéweg, de Kleine Dwarsstraat, Leemsteeg, Wilhelminastraat, Sommelsdijkstraat, Wicherstraat, Eerste Dwarsstraat, Tweede Dwarsstraat, Derde Dwarsstraat.
 • L.C. van Amson, 2e gedeelte. Nummers. 129-253, Omvat de Wichersstraat, Sommelsdijkstraat, Crsmmelinstraat, Eerste Dwarsstr., Tweede Dwarsstr., Derde Dwarsstraat, Wilhelminastraat, Vierde Dwarsstraat of Bamboelaan, Mauriciusstraat, Groote Waterstraat en Kleine Waterstraat.
2e Buitenwijk: begrensd ten N. door de Noordgrens van het erf 2e B.W. No. 2, door het verlengde van de Noordgrens van Overleg en Vlijt, de Noordelijke grens van de plantage Industrie en hare verlengde, de Noordzijde van de Sommelsdijksche kreek en den Rijweg naar Kwatta; ten O. door den weg van Charlesburg naar Zee, de Westelijke grens van Overleg en Vlijt, de Oostzijde van den ouden weg van Charlesburg naar Zee en diens verlengde, door de Wanicastraat; ten Z. door de Noordelijke grens van den grond Hermitage en ten W. door de Westgrens van de gronden Industrie en Oldenburg, aan den Rijweg naar Kwatta, door den eersten Rijweg en door eene lijn van af dien weg in Zuidelijke richting tot aan de Noordgrens van plantage Hermitage. Aantal zielen 8119.
 Wijkmeesters:
 • E.J. Arlaud, 1e gedeelte. Nummers. 1-118, Omvat de Oude Laan van Charlesburg, den weg naar Zee, Rijweg naar Kwatta, Tweede of Oude Rijweg, Eerste of Nieuwe Rijweg, de Wanicastraat, Verlengde Keizerstraat, Van Raderstraat.
 • J.C. Sarucco, 2e gedeelte. Nummers. 119-240, Omvat de Van Radersstraat, Verlengde Keizerstraat, Wanicastraat, Verlengde Weidestraat, Alexanderstraat, Sophialaan, Van Idsingastraat, Van Sypesteynlaan, Oranjelaan en Steenbakkersgracht.
 • J.E. Heerenberg, 3e gedeelte. Nummers. 241 351, Omvat de Steenbakkersgracht, Picornstraat, Van Lansbergstraat, Kalkbranderijstraat, Wanicastraat, Hoogestraat, den Achtersteeg, Verlengde Gemeene Landsweg en het Molenpad.