Wijkmeesters van Paramaribo 1902

1902 – Paramaribo, groot ongeveer 925 Hectaren, is verdeeld in 6 binnen- en 2 buitenwijken, als:
Wijk A: begrensd ten N. door de Sommelsdijkskreek, ten O. door den Grooten Combéweg, het Gouvernementsplein en den Waterkant, ten Z. door de Knuffelsgracht en de Keizerstraat, ten W. door de Klipsteenstraat en de Laan van Tourtonne, bevat 289 erven.
Wijkmeesters: 
 • C.F. van Weede, 1e gedeelte. Nummers 1/86 (1304 zielen). Omvat de Gravenstraat, Heerenstraat en de Noorderkerkstraat;
 • F.J. Schuster, 2e gedeelte. Nummers 87/191 (970 zielen). Omvat de Heerenstraat, Oranjestraat, Krommeelleboogstraat, Oude Hofstraat, Keizerstraat, Korte Kerkstraat en Watermolenstraat met de Krabbesteeg;
 • Jacq. Emanuels, 3e gedeelte. Nummers 192/275 (793 zielen). Omvat de Watermolenstraat, Groote Hofstraat, den Waterkant, de Knuffelsgracht, Keizerstraat, Klipsteenstraat, Wagewegstraat en het Kerkplein, of de Oude Oranjetuin.
Wijk B: begrensd ten N. door de Sommelsdijkskreek, ten O. door de Laan van Tourtonne en de Klipsteenstraat, ten Z. door de Keizerstraat, ten W. door de Wanicastraat, bevat 294 erven.
Wijkmeesters:
 • J.J. van Meerten, 1e gedeelte. Nummers 1/90 (1379 zielen). Omvat de Gravenstraat en Soldatenstraat, Klipsteenstraat en de Heerenstraat;
 • J.H. Hiemcke, 2e gedeelte. Nummers 91/183 (1389 zielen). Omvat de Wagewegstraat, Rust en Vredestraat, Zwalmbergstraat, Stoelmanstraat en Zwarten hoven brugstraat;
 • Mr. J. van Praag, 3e gedeelte. Nummers 184/260 (1388 zielen). Omvat de Wagewegstraat, Malebatrumstraat, Klipsteenstraat, Keizerstraat en Wanicastraat.
Wijk C: begrensd ten N. door het Vaillantsplein en den Heiligeweg, ten O. door den Waterkant. ten Z. door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Zwarten hoven brugstraat, bevat 249 erven.
Wijkmeesters:
 • P.A. May, 1e gedeelte. Nummers 1/95 (1512 zielen). Omvat den Waterkant, de Jodebreêstraat, Maagdenstraat en Dominéstraat;
 • E.R. van Eijck, 2e gedeelte. Nummers 96/157 (1066 zielen). Omvat den Waterkant, Steenbakkerijstraat, Zwarten hoven brugstraat, Keizerstraat, den Heiligenweg, de Steenbakkersgracht en de Maagdenstraat;
 • J.B. de Vries, 3e gedeelte. Nummers 151/207 (652 zielen). Omvat de Maagdenstraat, Steenbakkerijstraat, Dominéstraat, Zwarten hoven brugstraat, Steenbakkersgracht en den Waterkant.
Wijk D: begrensd ten N. door de Keizerstraat, ten O. door de Zwarten hoven brugstraat, ten Z door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 277 erven.
Wijkmeesters:
 • G.Ph. Zaal, 1e gedeelte. Nummers 1/99 (1962 zielen). Omvat de Keizerstraat, Rust en Vredestraat, Wanicastraat en Weidestraat;
 • John Polak, 2e gedeelte. Nummers 100/200 (1641 zielen). Omvat de Burenstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Steenbakkersgracht en Zwarten hoven brugstraat.
Wijk E: begrensd ten N. door de Steenbakkersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Drambrandersgracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 405 erven.
Wijkmeesters:
 • J.D. Abercrombie, 1e gedeelte. Nummers 1/68 (1712 zielen). Omvat de Saramaccastraat;
 • A.H. Vallée, 2e gedeelte. Nummers 69/131 (1031 zielen). Omvat de Steenbakkersgracht, Wanicastraat, de Drambrandersgracht, Fridericistraat en Nieuwe Dominéstraat;
 • J.W. Schenkel, 3e gedeelte. Nummers 132/214 (1202 zielen). Omvat de Rust en Vredestraat, Hofstraat, Drambrandersgracht en de Groote Dwarsstraat;
 • J.G.D. Stolting, 4e gedeelte. Nummers 215/310 (1897 zielen). Omvat de Zwartenhovenbrugstraat, Prinsenstraat, Timmermanstraat en Hoogestraat;
 • M.F.N. van Trigt, 5e gedeelte. Nummers 311/398 (1399 zielen). Omvat de Hoogestraat, Ladesmastraat, Timmermanstraat en Prinsenstraat.
Wijk F: begrensd ten N. door de Drambrandersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Dominékreek, ten W. door De Wanicastraat, bevat 559 erven.
Wijkmeesters:
 • A.H. Goede, 1e gedeelte. Nummers 1/135 (1431 zielen). Omvat de Zwartenhovenbrugstraat, Commissarisstraat, Drambrandersgracht, Groote Dwarsstraat, Hofstraat en Rust en Vredestraat;
 • F.D. Flu, 2e gedeelte. Nummers 136/271 (1169 zielen). Omvat de Wanicastraat, Nieuwe Dominéstraat, Pontewerfstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Gemeene Landsweg;
 • M.F.A. del Prado, 3e gedeelte. Nummers 272/409 (1180 zielen). Omvat de Gemeene Landsweg, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Wanicastraat;
 • H.F. Meurs, 4e gedeelte. Nummers 410/545 (1273 zielen). Omvat de Wanicastraat, het Molenpad, de Koningstraat, Limesgracht, Zwartenhovenbrugstraat, Korte Dwarsstraat, Nassaustraat, Emmastraat en Willemstraat.
1e Buitenwijk of Voorstad Zeelandia: begrensd ten N. door de Vierde Dwarsstraat of Bamboeslaan, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door het Gouvernementsplein, ten W. door de erven La. A Nummers. 1 en 3, bevat 298 erven.
Wijkmeesters:
 • A.G. Wijers, 1e gedeelte. Nummers 1/128 (1175 zielen). Omvat den Groote Combéweg, de Sommelsdijkskreek, den Kleine Combéweg, de Kleine Waterstraat, Kleine Dwarsstraat, Leemsteeg, Wilhelminastraat, Sommelsdijksstraat, Wichersstraat, Eerste Dwarsstraat, Tweede Dwarsstraat en Derde Dwarsstraat;
 • P.F. Kenswil 2e gedeelte. Nummers 129/253 (1120 zielen). Omvat de Wicherstraat, Sommelsdijksstraat, Crommelinstraat, Eerste Dwarsstraat, Tweede Dwarsstraat, Derde Dwarsstraat, Wilhelminastraat, Vierde Dwarsstraat of Bamboeslaan, Mauriciusstraat, Groote Waterstraat en Kleine Waterstraat.
2e Buitenwijk: begrensd ten N. door de noordelijke grenzen van de gronden Charlesburg, Cayenne en Oldenburg en den Rijweg naar Kwatta, ten O. door de Wanicastraat, ten Z. door de zuidelijke grens van den grond Hermitage, ten W. door den Tweede of Oude Rijweg, den weg naar de Kasaba Hollokreek en de westelijke grens van den grond Hermitage, bevat 396 erven.
Wijkmeesters:
 • E.J. Arlaud, 1e gedeelte. Nummers 1/118 (985 zielen). Omvat de Oude Laan van Charlesburg, den Weg naar Zee, Rijweg naar Kwatta, Tweede of Oude Rijweg, Eerste of Nieuwe Rijweg, de Wanicastraat, Verlengde Keizerstraat, Van Radersstraat;
 • B. Nunes, 2e gedeelte. Nummers 119/240 (1008 zielen). Omvat de Van Radersstraat, Verlengde Keizerstraat, Wanicastraat, Verlengde Weidestraat, Alexanderstraat, Sophialaan, Van Idsingastraat, Van Sypesteynlaan, Oranjelaan en Steenbakkersgracht;
 • H.F. Meijer, 3e gedeelte. Nummers 241/351 (1203 zielen). Omvat de Steenbakkersgracht, Picornostraat, Van Lansbergestraat, Kalkbranderijstraat, Wanicastraat, Hoogestraat, den Achtersteeg, Verlengde Gemeene Landsweg en het Molenpad