Wijkmeesters van Paramaribo 1900

1900 – Paramaribo, groot ongeveer 925 Hectaren, is verdeeld in 6 binnen- en 2 buitenwijken, als:
Wijk A: begrensd ten N. door de Sommelsdijkskreek, ten O. door den Grooten Combéweg, het Gouvernementsplein en den Waterkant, ten Z. door de Knuffelsgracht en de Kerzerstraat, ten W. door de Klipsteenstraat en de Laan van Tourtonne, bevat 289 erven.
Wijkmeesters:
 • Mr. J. van Praag, 1e gedeette. Ns 1/86 (1314 zielen). Omvat de Gravenstraat, Heerenstraat en de Noorderkerkstraat;
 • F.J. Schuster, 2e gedeelte. Nummers 87/191 (1037 zielen). Omvat de Heerenstraat, Oranjestraat, Krommeelleboogstraat, Oude Hofstraat, Keizerstraat, Korte Kerkstraat en Watermolenstraat met de Krabbesteeg;
 • Jacq. Emanuels, 3é gedeelte. Nummers 192/275 (851 zielen). Omvat de Watermolenstraat, Groote Hofstraat, den Waterkant, de Knuffelsgracht, Keizerstraat, Klipsteenstraat, Wagewegstraat en het Kerkplein, of de Oude Oranjetuin.
Wijk B: begrensd ten N. door de Sommelsdijkskreek, ten O. door de Laan van Tourtonne en de Klipsteenstraat, ten Z. door de Keizerstraat, ten W. door de Wanicastraat, bevat 294 erven.
Wijkmeesters:
 • J.J. van Meerten, 1e gedeelte. Nummers 1/90 (1370 zielen). Omvat de Gravenstraat en Soldatenstraat, Klipsteenstraat en de Heerenstraat;
 • J.H. Hiemcke, 2e gedeelte. Nummers 91/183 (1408 zielen). Omvat de Wagewegstraat, Rust en Vredestraat, Zwalmbergstraat, Stoelmanstraat en Zwartenhovenbrugstraat;
 • B. Morpurgo, tijdelijk ontheven, C.F. van Weede waarnemend wijkmeester., 3e gedeelte> Nummers 184/260 (1309 zielen). Omvat de Wagewegstraat, Malebatrumstraat, Klipsteenstraat, Keizerstraat en Wanicastraat.
Wijk C: begrensd ten N. door het Vaillantplein en den Heiligeweg, ten O. door den Waterkant, ten Z. door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Zwartenhovenbrugstraat, bevat 249 erven.
Wijkmeesters:
 • P.A. May, 1e gedeelte. Nummers 1/95 (1553 zielen). Omvat den Waterkant, de Jodebreêstraat, Maagdenstraat en Dominéstraat;
 • E.R. van Eijck, 2e gedeelte. Nummers 96/157 (1173 zielen). Omvat den Waterkant, Steenbakkerijstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Keizerstraat, den Heiligenweg, de Steenbakkersgracht en de Maagdenstraat;
 • J.B. de Vries, tijdelijk ontheven, J.W. Schenkel, waarnemend wijkmeester 3e gedeelte. Nummers 151/207 (671 zielen), Omvat de Maegdenstraat, Steenbakkerijstraat, Dominéstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Steenbakkersgracht en den Waterkant.
Wijk D: begrensd ten N. door de Keizerstraat, ten O. door de Zwartenhovenbrugstraat, ten Z. door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 277 erven.
Wijkmeesters:
 • G.Ph. Zaal, 1e gedeelte. Nummers 1/99 (1048 zielen). Omvat de Keizerstraat, Rust en Vredestraat, Wanicastraat en Weidestraat;
 • John Polak, 2e gedeelte. Nummers 100/200 (1597 zielen). Omvat de Burenstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Steenbakkersgracht en Zwartenhovenbrugstraat.
Wijk E: begrensd ten N. door de Steenbakkersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Drambrandersgracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 405 erven.
Wijkmeesters:
 • J.D. Abercrombie, 1e gedeelte. Nummers 1/68 (1742 zielen). Omvat de Saramaccastraat;
 • A.H. Vallée, 2e gedeelte. Nummers 69/131 (1017 zielen). Omvat de Steenbakkersgracht, Wanicastraat, de Drambrandersgracht, Fridericistraat en Nieuwe Dominéstraat;
 • W.A.C. Stolting, 3e gedeelte. Nummers 132/214 (1195 zielen). Omvat de Rust en Vredestraat, Hofstraat, Drambrandersgracht en de Groote Dwarsstraat;
 • J.G.D. Stolting, 4e gedeelte. Nummers 215/310 (1703 zielen). Omvat de Zwartenhovenbrugstraat, Prinsenstraat, Timmermanstraat en Hoogestraat;
 • M.F.N. van Trigt, 5e gedeelte. Nummers 311/398 (1314 zielen). Omvat de Hoogestraat, Ladesmastraat, Timmermanstraat en Prinsenstraat.
Wijk F: begrensd ten N. door de Drambrandersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Dominékreek, ten W. door de Wanicastraat, bevat 559 erven.
Wijkmeesters :
 • A.H. Goede, 1e gedeelte. Nummers 1/135 (1375 zielen). Omvat de Zwartenhovenbrugstraat, Commissarisstraat, Drambrandersgracht, Groote Dwarsstraat, Hofstraat en Rust en Vredestraat;
 • F.D. Flu, 2e gedeelte. Nummers 136/271 (1009 zielen). Omvat de Wanicastraat, Nieuwe Dominéstraat, Poutewerfstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Gemeene Landsweg;
 • M.F.A. del Prado, 3e gedeelte. Nummers 272/409 (1130 zielen. Omvat de Gemeene Landsweg, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Wanicastraat;
 • H.F. Meurs, 4e gedeelte. Nummers 410/545 (1140 zielen). Omvat de Wanicastraat, het Molenpad, de Koningstraat, Limesgracht, Zwartenhovenbrugstraat, Korte Dwarsstraat, Nassaustraat, Emmastraat en Willemstraat.
1e Buitenwijk of Voorstad Zeelandia: begrensd ten N. door de Vierde Dwarsstraat of Bamboeslaan, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door het Gouvernementsplein, ten W. door de erven La. A Nummers. 1 en 3, bevat 298 erven.
Wijkmeesters:
 • A.G. Wijers, 1e gedeelte. Nummers 1/128 (1112 zielen). Omvat den Groote Gombéweg, de Sommelsdijkskreek, den Kleine Combéweg, de Kleine Waterstraat, Kleine Dwarsstraat, Leemsteeg, Wilhelminastraat, Sommelsdijksstraat, Wichersstraat, Eerste Dwarsstraat, Tweede Dwarsstraat en Derde Dwarsstraat;
 • P.F. Kenswil, 2e gedeelte. Nummers 129/253 (1088 zielen). Omvat de Wichersstraat, Sommelsdijksstraat, Crommelinstraat, Eerste Dwarsstraat, Tweede Dwarsstraat, Derde Dwarsstraat, Wilhelminastraat, Vierde Dwarsstraat of Bamboeslaan, Mauriciusstraat, Groote Waterstraat en Kleine Waterstraat.
2e Buitenwijk: begrensd ten N. door de noordelijke grenzen van de gronden Charlesburg, Cayenne en Oldenburg en den Rijweg naar Kwatta, ten O. door de Wanicastraat, ten Z. door de zuidelijke grens van den grond Hermitage, ten W. door den Tweede of Oude Rijweg, den weg naar de Kasaba Hollokreek en de westelijke grens van den grond Hermitage, bevat 396 erven.
Wijkmeesters:
 • E.J. Arlaud, 1e gedeelte. Nummers 1/118 (898 zielen). Omvat de Oude Laan van Charlesburg, den Weg naar Zee, Rijweg naar Kwatta, Tweede of Oude Rijweg, Eerste of Nieuwe Rijweg, de Wanicastraat, Verlengde Keizerstraat, Van Radersstraat;
 • B. Nunes, 2e gedeelte. Nummers 119/240 (1102 zielen). Omvat de Van Radersstraat, Verlengde Keizerstraat, Wanicastraat, Verlengde Weidestraat, Alexanderstraat, Sophialaan, Van Idsingastraat, Van Sypesteynlaan, Oranjelaan en Steenbakkersgracht;
 • H.F. Meijer, 3e gedeelte . Nummers 241/351 (991 zielen). Omvat de Steenbakkersgracht, Picornostraat, Van Lansbergestraat, Kalkbranderijstraat, Wanicastraat, Hoogestraat den Achtersteeg, Verlengde Gemeene Landsweg en het Molenpad.