Wijkmeesters van Paramaribo 1895

1895 – Paramaribo, groot ongeveer 925 Hectaren, is verdeeld in 6 binnen- en 2 buitenwijken, als:
Wijk A: begrensd ten N. door de Sommelsdijkskreek, ten O. door den Grooten Combeweg, het Gouvernementsplein en den Waterkant, ten Z. door de Knuffelsgracht en de Keizerstraat, ten W. door de Klipsteenstraat en de Laan van Tourtonne, bevat 289 erven.
Wijkmeesters: 
 • H. Weytingh, 1e gedeelte. Nummers 1/86 (1294 zielen). Omvat de Gravenstraat, Heerenstraat en de Noorderkerkstraat;
 • Jacq. Polak (v.), F.J. Schuster, waarnemend wijkmeester, 2e gedeelte. Nummers 87/191 (1005 zielen). Omvat de Heerenstraat, Oranjestraat, Krommeelleboogstraat, Oude Hofstraat, Keizerstraat, Korte Kerkstraat en Watermolenstraat met de Krabbesteeg;
 • Jacq. Emanuels, 3e gedeelte. Nummers 192/275 (845 zielen). Omvat de Watermolenstraat. Groote Hofstraat, den Waterkant, de Knuffelsgracht, Keizerstraat, Klipsteenstraat, Wagewegstraat en het Kerkplein, of den Oude Oranjetuin.
Wijk B: begrensd ten N. door de Sommelsdijkskreek, ten O. door de Laan van Tourtonne en de Klipsteenstraat, ten Z. door de Keizerstraat, ten W. door de Wanicastraat, bevat 294 erven.
Wijkmeesters: 
 • J.J. van Meerten, 1e gedeelte. Nummers 1/90 (1211 zielen). Omvat de Graven- en Soldatenstraat, Klipsteenstraat en de Heerenstraat;
 • J.H. Hiemcke, 2e gedeelte> Nummers 91/183 (1083 zielen). Omvat de Wagewegstraat, Rust en Vredestraat. Zwalmbergstraat, Stoelmanstraat en Zwartenhovenbrugstraat;
 • B. Morpurgo, 3e gedeelte. Nummers 184/260 (1306 zielen). Omvat de Wagewegstraat, Malebatrumstraat, Klipsteenstraat, Keizerstraat en Wanicastraat.
Wijk C: begrensd ten N. door het Vaillantplein en den Heiligenweg, ten O. door den Waterkant, ten Z. door de Steenbak kersgracht, ten W. door de Zwartenhovenbrugstraat, bevat 249 erven.
Wijkmeesters:
 • P.A. May, 1e gedeelte. Nummers 1/95 (1454 zielen). Omvat den Waterkant, de Jodenbreestraat, Maagdenstraat en Dominéstraat;
 • E.R. van Eijck, 2e gedeelte. Nummers 96/157 (1247 zielen). Omvat den Waterkant, de Steenbakkerijstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Keizerstraat, den Heiligenweg, de Steenbakkersgracht en de Maagdenstraat;
 • J.B. de Vries, 3e gedeelte. Nummers 158/207 (658 zielen). Omvat de Maagdenstraat, Steenbakkerijstraat, Dominéstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Steenbakkersgr. en den Waterkant.
Wijk D: begrensd ten N. door de Keizerstraat, ten O. door de Zwartenhovenbrugstraat, ten Z. door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 277 erven.
Wijkmeesters:
 • J. Dahlberg, 1e gedeelte. Nummers 1/99 (1859 zielen). Omvat de Keizerstraat, Rust en Vredestraat, Wanicastraat en Weidestraat;
 • John Polak, 2e gedeelte. Nummers 100/200 (1551 zielen). Omvat de Burenstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Steenbakkersgracht en Zwartenhovenbrugstraat.
Wijk E: begrensd ten N. door de Steenbakkersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Drambrandersgracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 405 erven.
Wijkmeesters:
 • M.O. Salomons Az., 1e gedeelte. Nummers 1/68 (1829 zielen). Omvat de Saramaccastraat;
 • A.H. Vallée, 2e gedeelte. Nummers 69/131 (1119 zielen). Omvat de Steenbakkersgracht, Wanicasfraat, de Dramdrandersgracht, Fridericistraat en Nieuwe Dominéstraat;
 • W.A.C. Stolting, 3e gedeelte. Nummers 132/214 (1103 zielen). Omvat de Rust en Vredestraat, Hofstraat, Drambrandersgracht en Groote Dwarsstraat;
 • J. de Pina Jr., 4e gedeelte. Nummers 215/310 (1673 zielen). Omvat de Zwartenhovenbrugstraat, Prinsenstraat, Timmermanstraat en Hoogestraat;
 • A.B. de Vries, 5e gedeelte. Nummers 311/398 (1138 zielen.) Omvat de Hoogestraat, Ladesmastraat, Timmermanstraat en Prinsenstraat.
Wijk F: begrensd ten N. door de Drambrandersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Dominékreek, ten W. door de Wanicasiraat, bevat 559 erven.
Wijkmeesters:
 • H.C.W. Polak, 1e gedeelte. Nummers 1/135 (1333 zielen.) Omvat de Zwartenhovenbrugstraat, Commissarisstraat, Drambrandersgracht, Groote Dwarsstraat, Hofstraat en Rust en Vredestraat;
 • A.A. Flu, 2e gedeelte. Nummers 136/271 (1031 zielen.) Omvat de Wanicastraat, Nieuwe Dominestraat, Pontewerfstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Gemeene Landsweg;
 • M.F.A. del Prado, 3e gedeelte. Nummers 272/409 (1021 zielen.) Omvat de Gemeene Landsweg, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Wanicastraat;
 • J.G.C. Abrahams, 4e gedeelte. Nummers 410/545 (949 zielen.) Omvat de Wanicastraat, het Molenpad, de Koningstraat, Liemesgracht, Zwartenhovenbrugstraat, Korte Dwarsstraat, Nassaustraat, Emmastraat en Willemstraat.
1ste Buitenwijk of Voorstad Zeelandia: begrensd ten N. door de Vierde Dwarsstraat of Bamboeslaan, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door het Gouvernementsplein, ten W. door de erven La. A No. 1 en 3, bevat 298 erven.
Wijkmeesters:
 • Mr. H. Benjamins, 1e gedeelte. Nummers 1/128 (953 zielen.) Omvat den Groote Combéweg, de Sommelsdijkskreek, den Kleine Combéweg, de Kleine Waterstraat, Kleine Dwarsstraat, Leemsteeg, Wilhelminastraat, Sommelsdijksstraat, Wichersstraat, Eerste Dwarsstraat, Tweede Dwarsstraat en Derde Dwarsstraat;
 • P.F. Kenswil, 2e gedeelte. Nummers 129/253 (838 zielen.) Omvat de Wichersstraat, Sommelsdijksstraat, Crommelinstraat, Eerste Dwarsstraat, Tweede Dwarsstraat, Derde Dwarsstraat, Wilhelminastraat, Vierde Dwarsstraat of Bamboeslaan, Mauriciusstraat, Groote Waterstraat en Kleine Waterstraat.
2e Buitenwijk: begrensd ten N. door de noordelijke grenzen van de gronden Charlesburg, Industrie, Cayenne en Oldenburg, en den rijweg naar Kwatta, ten O. door de Wanicastraat, ten Z. door de zuidelijke grens van den grond Hermitage, ten W. door dén Tweede of Oude Rijweg, den weg naar de Kasaba Hollokreek en de westelijke grens van den grond Hermitage, bevat 396 erven.
Wijkmeesters:
 • H.A.O Stolting, 1e gedeelte. Nummers 1/118 (980 zielen.) Omvat de Oude Laan van Charlesburg, den Weg naar Zee, Rijweg naar Kwatta, Tweede of Oude Rijweg, Eerste of Nieuwe Rijweg, de Wanicastraat, Verlengde Keizerstraat en Van Radersstraat.
 • B. Nunes, 2e gedeelte. Nummers 119/240 (781 zielen.) Omvat de Van Radersstraat, Verlengde Keizerstraat, Wanicastraat, Verlengde Weidestraat, Alexanderstraat, Sophialaan. Van Idsingastraat, Van Sypesteynlaan, Oranjelaan en Steenbakkersgracht;
 • H.F. Meijer, 3e gedeelte. Nummers 241/351 (860 zielen.) Omvat de Steenbakkersgracht, Picornestraat, Van Lansbergestraat, Kalkbranderijstraat, Wanicastraat, Hoogestraat, Achtersteeg, Verlengde Gemeene Landsweg en het Molenpad.