Wijkmeesters van Paramaribo 1891

1891 – Paramaribo, groot ongeveer 925 Hectaren, is verdeeld in 6 binnen- en 2 buitenwijken, als:
Wijk A: begrensd ten N. door de Sommelsdijkskreek, ten O. door den Grooten Combéweg, het Gouvernementsplein en den Waterkant, ten Z. door de Knuffelsgracht en de Keizerstraat, ten W. door de Klipsteenstraat en de Laan van Tourtonne, bevat 289 erven.
Wijkmeesters:
 • H. Weijtingh, 1e gedeelte. Nummers 1/86. Omvat de Gravenstraat, Heerenstraat en de Noorderkerkstraat;
 • Jacq. Polak, 2e gedeelte. Nummers 87/191. Omvat de Heerenstraat, Oranjestraat, Krommeelleboogstrant, Oude Hofstraat, Keizerstraat, Korte Kerkstraat en Watermolenstraat met de Krobbesteeg;
 • A. del Castilho, 3e geddelte. Nummers 192/275. Omvat de Watermolenstraat, Groote Hofstraat, den Waterkant, de Knuffelsgracht, Keizerstraat, Klipsteenstraat, Wagewegstraat en het Kerkplein of den Oude Oranjetuin.
Wijk B: begrensd ten N. door de Sommelsdijkskreek, ten O. door de Laan van Tourtonne en de Klipsteenstraat, ten Z. door de Keizerstraat, ten W. door de Wanicastraat, bevat 294 erven.
Wijkmeesters:
 • J.J. van Meerten, 1e gedeelte. Nummers 1/90. Omvat de Graven- en Soldatenstraat, Klipsteenstraat en de Heerenstraat;
 • P.A. May, 2e gedeelte. Nummers 91/183. Omvat de Wagewegstraat, Rust en Vredestraat, Zwalmbergstraat, Stoelmanstraat en Zwartenhovenbrugstraat;
 • B. Morpurgo, 3e gedeelte. Nummers 184/260. Omvat de Wagewegstraat, Malebatrumstraat, Klipsteenstraat, Keizerstraat en Wanicastraat.
Wijk C: begrensd ten N. door het Vaillantplein en den Heiligenweg, ten O. door den Waterkant, ten Z. door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Zwartenhovenbrugstraat, bevat 249 erven.
Wijkmeesters: 
 • W.H. van Kruijne, 1e gedeelte. Nummers 1/95. Omvat den Waterkant, de Jodenbreedestraat, Maagdenstraat en Dominéstraat;
 • E.R. van Eijck, 2e gedeelte. Nummers 96/157. Omvat den Waterkant, de Steenbakkerijstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Keizerstraat, den Heiligenweg, de Steenbakkersgracht en de Maagdenstraat;
 • J.B. de Vries, 3e gedeelte. Nummers 158/207. Omvat de Maagdenstraat, Steenbakkerijstraat, Dominéstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Steenbakkersgracht en de Waterkant.
Wijk D: begrensd ten N. door de Keizerstraat, ten O. door de Zwartenhovenbrugstraat, ten Z. door de Steenbakkersgracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 277 erven.
Wijkmeesters:
 • E.E. Emanuels, 1e gedeelte. Nummers 1/99. Omvat de Keizerstraat, Rust en Vredestraat, Wanicastraat en Weidestraat;
 • John Polak, 2e gedeelte. Nummers 100/200. Omvat de Burenstraat, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Steenbakkersgrackt en Zwartenkovenbrugstraat.
Wijk E: begrensd ten N. door de Steenbakkersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Drambrandersyracht, ten W. door de Wanicastraat, bevat 405 erven.
 • M.O. Salomons Az., 1e gedeelte. Nummers 1/68. Omvat de Saramaccastraat;
 • A.H. Vallée, 2e gedeelte. Nummers 69/131. Omvat de Steenbakkersgracht, de Wanicastraat, de Drambrandersgracht, Fridericistraat en Nieuwe Dominéstraat;
 • W.A.C. Stolting, 3e gedeelte. Nummers 132/214. Omvat de Rust en Vredestraat, Hofstraat, Drambrandersgrackt en Groote Dwarsstraat;
 • A.J. Meijer, 4e gedeelte. Nummers 215/310. Omvat de Zwartenhovenbrugstraat, Prinsenstraat, Timmermanstraat en Hoogestraat;
 • A.B. de Vries, 5e gedeelte. Nummers 311/398. Omvat de Hoogestraat, Ladesmastraat, Timmermanstraat en Prinsenstraat.
 Wijk F: begrensd ten N. door de Drambrandersgracht, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door de Dominékreek, ten W. door de Wanicastraat, bevat 559 erven.
Wijkmeesters 
 • H.C.W. Polak, 1e gedeelte. Nummers 1/135. Omvat de Zwartenhovenbrugstraat, Commissarisstraat, drambrandersgrackt, Groote Dwarsstraat, Hofstraat en Rust en Vredestraat;
 • A.A. Flu, 2e gedeelte. Nummers 136/271. Omvat de wanicastraat, Nieuwe Dominéstraat, Pontenwerfstraat, groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepceustraat en Gemeene Landsweg;
 • M.F.A. del Prado, 3e gedeelte. Nummers 272/409. Omvat de Gemeene Landsweg, Groote Dwarsstraat, Hofstraat, Rust en Vredestraat, Nepveustraat en Wanicastraat;
 • J.G.C. Abrahams, 4E gedeelte. Nummers 410/545. Omvat de Wanicustraat, het Molenpad, de Koningstraat, Limesgracht, Zwartenhovenbrugstraat, Korte Dwarsstraat, Nassaustraat, Emmastraat en Willemstraat.
1ste Buitenwijk of Voorstad Zeelandiabegrensd ten N. door de Vierde Dwarsstraat of bamboeslaan, ten O. door de rivier Suriname, ten Z. door het gouvernementsplein, ten W. door de erven La. A No. 1 en 3, bevat 298 erven.
Wijkmeesters:
 • Mr. H. Benjamins (v.), E.R. Hermelijn waarnemend wijkmeester 1e gedeelte. Nummers 1/128. Omvat den Grooten Combéweg, de Sommelsdijkskreek, den Kleinen Combéweg, de Kleine Waterstraat, Kleine Dwarsstraat, Leemsteeg, Wilhelminastraat, Sommelsdijksstraat, Wichersstraat, Eerste Dwarsstraat, Tweede Dwarsstraat en Derde dwarsstraat;
 • E.R. Hermelijn, 2e gedeelte. Nummers 129/253. Omvat de Wichersstraat, Sommelsdijksstraat, Crommelinstraat, Eerste Dwarsstraal, Tweede Dwarsstraat, Derde Dwarsstraat, Wilhelminastraat, Vierde Dwarsstraat of Bamboeslaan, Mauriciusstraat, Groote Waterstraat en Kleine Waterstraat.

 2e Buitenwijk: begrensd ten N. door de noordelijke grenzen van de gronden Charlesburg, Industrie, Cayenne en Oldenburg, en den rijweg naar Kwatta, ten O. door de Wanicastraat, ten Z. door de zuidelijke grens van den grond Hermitage, ten W. door den Tweede of Oude Rijweg, den weg naar de Kasaba Hollo-kreek en de westelijke grens van den grond Hermitage, bevat 396 erven.
Wijkmeesters: 
 • H.A.O. Stolting, 1e gedeelte. Nummers 1/118. Omvat de Oude Laan van Charlesburg, den Weg naar Zee, Rijweg naar Kwatta, Tweede of Oude Rijweg, Eerste of Nieuwe Rijweg, de Wanicastraat, Verlengde Keizerstraat en Van Raderstraat;
 • B. Nunes, 2e gedeelte. Nummers 119/240. Omvat de Van Radersstraat, Verlengde keizerstraat, Wanicastraat, Verlengde Weidesiraat, Alexanderstraat, Sophialaan, Van Idsingastraat, Van Sypesteynlaan, Oranjelaan en Steenbakkersgracht;.
 • F. Meijer, 3e gedeelte. Nummers 241/351. Omvat de Steenbakkersgracht, Picornestraat, Van Lansbergstraat, Kalkbranderijstraat, Wanicastraat, Hoogestraat, Achtersteeg, Verlengde Gemeene Landsweg en het Molenpad.