De Wijkmeesters van Paramaribo 1831-1925

Een historisch overzicht van de wijkmeesters van Paramaribo 1831-1925

Verdeling der stad in wijken; met vermelding van hare grenzen, het aantal erven dat iedere wijk bevat, de namen der wijkmeesters en het aantal zielen in iedere wijk woonachtig. De ervennummers zijn die, waaronder de perceelen ten Domeinkantore bekend staan en niet die van het Bevolkingsregister.