Lidmatenregister EBG Suriname (1799-1828)

Lidmatenregister EBG Suriname (1799-1828)

Lidmatenregister EBG Suriname 1799-1828

In dit lidmatenregister EBG Suriname kunt u zoeken naar lidmaten van de Evangelische Broedergemeente (EBG) die in de periode 1779 tot 1828 zijn gedoopt in Suriname. Deze gegevens zijn afkomstig van een lijst die in 1844 is opgemaakt. Het origineel van deze lijst bevindt zich bij het Nationaal archief (NL) in inventarisnummer 22 van het archief Suriname Oud-Burgerlijke Stand, archiefinventarisnummer 1.05.11.16. Het origineel bevat echter niet meer informatie dan deze index.

Tips bij het gebruik van Lidmatenregister EBG Suriname.

  • Probeer diverse naamvarianten. Kwakoe en Quakoe kunnen dezelfde persoon zijn. Zoek eens op ‘koe’.
  • Houd rekening met spelfouten van de missionarissen. ‘Pierre’ kan ook geschreven zijn als ‘Piere’.
  • De overlijdensdatum is alleen opgenomen als de persoon vóór 1844 is overleden.
  • Als iemand niet voorkomt in deze index, dan kan het ook zijn dat diegene niet gedoopt is tussen 1799 en 1828
  • Doopregisters van de EBG Suriname zijn bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag kosteloos in te zien. Het CBG bevindt zich in het gebouw van het Nationaal archief (NL). Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 BE Den Haag. Tel. 070 – 31 50 500

Steekproef

Uit een steekproef en vergelijking met de andere historische documenten is gebleken dat deze index is niet compleet is. Voorbeeld: De slaaf Winst is gedoopt op 06 december 1812, door broeder J.G. Büchner in de stadskerk van de EBG in Paramaribo. Hij komt wel voor in de doopboeken van de EBG, maar niet in deze index.

Licentie

De gegevens uit deze index ( Lidmatenregister EBG Suriname ) zijn overgenomen van de website van het Nationaal archief (NL) onder Creative Commons licentie C0 (publiek domein). Voor zover de wet dit toestaat geeft het Nationaal Archief licentie betreffende deze indexrecords de auteursrechten en naburige rechten op, samen met alle aanverwante claims. Dit werk is gepubliceerd in: Nederland. To the extent possible under law, Nationaal Archief has waived all copyright and related or neighboring rights to these index records. This work is published from: the Netherlands.