Wijkregister Paramaribo

Overzicht wijkregister Paramaribo 1846

Aan de hand van onderstaand tabel kan men tot enkele interessante conclusies komen:

  • 15% van de bevolking in Paramaribo was wit (1:5,5)
  • 85% van de bevolking was gekleurd, hiervan was 44% een vrije gekleurde/zwarte en 41% slaaf
  • De meeste witten en slaven woonden in wijk A
  • De meeste vrije gekleurden en zwarten woonden in wijk E
  • Totaal aantal mannelijke slaven: 2115 (893 mannen, 1222 jongens)
  • Totaal aantal vrouwelijke slaven: 3199 (2105 vrouwen, 1094 meisjes)
  • In wijk F was de verhouding gekleurd-zwart/wit het grootst (1:13). 13 op de 14 personen was gekleurd/zwart
  • In wijk C was de verhouding wit/gekleurd-zwart het kleinst (1:2). 1 op de 3 personen was wit
Jaar Wijk Vrijen Slaven – kleurlingen Slaven – zwarten Totalen
wit kleurling  zwart man vrw. jngn msj man vrw. jngn msj
1846 A 693 498 64 46 135 117 135 209 538 253 246 2.934
1846 B 327 836 79 16 28 32 32 86 189 104 107 1.836
1846 C 375 653 96 27 94 73 77 166 337 135 140 2.173
1846 D 151 590 170 21 47 157 58 67 156 64 58 1.539
1846 E 321 1.468 414 31 65 71 54 160 384 150 143 3.261
1846 F 32 258 162 2 5 2 0 12 35 18 9 535
1846 1e BW 62 280 74 6 18 15 14 44 74 31 21 639
1.961 4.583 1.059 149 392 467 370 744 1.713 755 724 12.917

Een speciale dank gaat uit naar dhr. P. Dikland (KDV Architects).