Index telkaarten Paramaribo (Beh-Bi)

Bronvermelding: Stamboomsuriname.nl

Kring Lijstnr Straatnaam Vestigingsplaats Achternaam Voornaam Geb.jaar
5 579 Keizerstraat Behavia H.W 1867
6 31 Klipsteenenstraat Behr J 1877
6 31 Klipsteenenstraat Behr A. 1884
I 231 Waterkant 96 bov Behr D.E. 1898
6 148 Jodenbreestraat Behr C.M. 1900
6 104 Steenbakkerijstraat Behr B.J. 1901
I 231 Waterkant 96 bov. Behr J.S. 1902
I 231 Waterkant 96 bov. Behr H.J. 1904
III 13 Kerkplein Behr I.C. 1905
III 13 Kerkplein Behr L.C. 1907
6 31 Klipsteenenstraat Behr M 1907
I 231 Waterkant 96 bov Behr M.H 1907
III 13 Kerkplein Behr F.S. 1909
I 231 Waterkant 96 bov. Behr S.A. 1909
6 31 Klipsteenenstraat Behr J 1910
6 31 Klipsteenenstraat Behr J. 1910
I 230 Waterkant 94 g Beijde Jacquelina Josephina 1859 Dochter van Maria Beijde
III 53 Heerenstraat Beijde A.H. 1878
23 57 Gongrijpstraat Beijers Sophie Antoinette 1861 overl.in 1921, echtgen.v.Dankfort, dochter van Theresia Beijers
2 59 Gravenstraat Beijsens M.A. 1832
21 147 Verlengde Keizerstraat Beking M.P.A. 1909
24 87 Tourtonnelaan Bekker M.J 1879
24 73 Tourtonnelaan Bekker F.M. 1890
20 103 Verlengde Weidestraat Bekker M.J 1898
24 73 Tourtonnelaan Bekker W.E. 1910
19 14 Scheuermanstraat Bel J.M.F. 1897
III 101 Heerenstraat Bel C.C.C. 1903
18 402 Rust en Vredestraat Belfor F. 1853
IX 584 Saramaccastraat Belfor A. 1865
18 433 Rust en Vredestraat Belfor A. 1867
18 289 Rust en Vredestraat Belfor Ch.C. 1873
XV 519 Zwartenhovenbrugstraat 176a Belfor U.J. 1879
XI 55 Nieuwe Dominéstraat Belfor G.F. 1881
16 320 Grote Dwarsstraat Belfor L. 1882
16 136 Burenstraat Belfor E.M.J. 1883
XI 25 Nepveustraat Belfor F.C. 1884
14 76 Koningstraat Belfor H.J.J. 1884
18 18 Verlengde Rust en Vredestraat Belfor K.H. 1885
8 607 Steenbakkersgracht Belfor L.S. 1886
18 381 Rust en Vredestraat Belfor H.J. 1887
XI 53 Nieuwe Dominéstraat Belfor E.I. 1888
XI 25 Nepveustraat Belfor M.L. 1889
16 70 Grote Dwarsstraat Belfor A.C. 1889
18 18 Verlengde Rust en Vredestraat Belfor U.L. 1890
18 433 Rust en Vredestraat Belfor A.J. 1892
III 179 Heerenstraat Belfor W.D. 1893
18 433 Rust en Vredestraat Belfor J.F. 1894
19 63 Wanicastraat Belfor J.A.B. 1896
I 5 Kleine Combéweg Belfor J.G. 1899
XI 31 Nieuwe Dominéstraat Belfor A.P. 1899
18 433 Rust en Vredestraat Belfor A.Ch. 1899
XV 366 Zwartenhovenbrugstraat 125b Belfor A.A.Ch. 1900
7 133 Maagdenstraat Belfor G. 1901
17 105 Hofstraat Belfor P.P. 1902
XV 105 Zwartenhovenbrugstraat Belfor L.S. 1903
16 136 Burenstraat Belfor R.H. 1903
4 39 Wagenwegstraat Belfor Ch.E. 1904
17 105 Hofstraat Belfor B.C. 1904
17 105 Hofstraat Belfor R.C. 1904
10 194 Hoogestraat Belfor W.S. 1905
17 105 Hofstraat Belfor W.M. 1906
17 105 Hofstraat Belfor W.U. 1906
18 433 Rust en Vredestraat Belfor J.Ch. 1907
17 105 Hofstraat Belfor C.A.Th. 1908
17 105 Hofstraat Belfor E.A.Th. 1908
23 73 Gongrijpstraat Belfor C.A. 1910
13 17 Limesgracht Belfort C.D 1892
13 17 Limesgracht Belfort C.D 1892
5 410 Keizerstraat Belfort C.B. 1901
23 1a Cultuurtuinlaan Belfort M.S 1902
7 72 Maagdenstraat Belgrave G. 1865
19 206 Wanicastraat Belgrave J.I. 1879
I 224 Waterkant 94f Belgrave Ch. 1884
19 206 Wanicastraat Belgrave W.A. 1902
5 537 Keizerstraat Belhout Jacoba Livia 1838 overl.in 1922, echtg.J.L.Lapar, d/v Salomé Medea Belhout
5 537 Keizerstraat Belhout M.E. 1866
5 557 Keizerstraat Belhout P.H. 1887
5 684 Keizerstraat Beliot F.Ch. 1891
5 684 Keizerstraat Beliot J.J. 1908
IX 480 Saramaccastraat Bell F. 1876
IX 474 Saramaccastraat Bell P.J. 1882
8 361 steenbakkersgracht Bell K.L. 1891
3 126 Watermolenstraat Bellamy A.A. 1883
III 75 Heerenstraat Bellamy M.F. 1906
18 431 Rust en Vredestraat Bellamy M.F. 1906
3 85 Watermolenstraat Bellevue T.C. 1890
3 83 Watermolenstraat Bellevue J. 1911
XXV 56 Groote Waterstraat Belling H.J. 1896
XI 25 Nieuwe Dominéstraat Belliot H. 1857
XVI 46 Burenstraat Belliot A.A. 1859
I 41 Oranjestraat 13b Belliot F.L. 1861
3 146 Watermolenstraat Belliot J.Ch. 1867
21 130a Verlengde Keizerstraat Belliot A. 1871
10 355 Hoogestraat Belliot A.A 1879
16 249 Grote Dwarsstraat Belliot J.H. 1882
18 112 Rust en Vredestraat Belliot M.A. 1886
7 41 Maagdenstraat Belliot H.M. 1887
I 41 Oranjestraat 13B Belliot J.A 1888
5 496a Keizerstraat Belliot M. 1889
5 307 Keizerstraat Belliot A.M. 1896
18 112 Rust en Vredestraat Belliot K.K.F. 1910
24 69 Costerstraat Belrose M.U. 1865
24 69 Costerstraat Belrose H.C. 1907
19 212a Wanicastraat Bemmel H.A.U. 1901
5 572 Keizerstraat Ben C.A. 1889
XI 6 Timmermanstraat Benanon Ch.A. 1890
XV 374 Zwartenhovenbrugstraat 127f Benanon L.P. 1893
XV 374 Zwartenhovenbrugstraat 126 f Benanon J.F. 1895
XV 344 Zwartenhovenbrugstraat 126f Benanon H.G. 1897
IX 351 Saramaccastraat Benans A. 1868
6 46 Klipsteenenstraat Bénard A. 1872
16 292 Grote Dwarsstraat Bendanon E. 1891
18 191 Rust en Vredestraat Bendanon Th. 1894
23 97 Prinsessestraat Bende A.C. 1884
XII 18 Kleine Saramaccastraat Bender J.C. 1878
2 129 Gravenstraat Bender F.C. 1881
24 100 Costerstraat Bendler W.L. 1903
2 476 Gravenstraat Bendt A.J. 1875
17 57 Hofstraat Bendt M.J. 1878
26 174 Groote Combéweg Bendt E.J. 1878
18 84 Rust en Vredestraat Bendt M.H. 1882
IX 349 Saramaccastraat Bendt A.J. 1887 (Vader Bendt P.)
XV 436 Zwartenhovenbrugstraat 148b Bendt J.U. 1888
16 322 Grote Dwarsstraat Bendt J.G. 1890
XVI 48 Burenstraat Bendt L.B.E. 1896
5 482 Keizerstraat Bendt A.J.Ph. 1898
XXVI 15 Crommelinstraat Bendt H.F.F. 1902
18 84 Rust en Vredestraat Bendt F.A. 1902
18 84 Rust en Vredestraat Bendt A.C.E. 1904
19 144 Wanicastraat Bendter W. 1880
24 100 Costerstraat Bendter W.C 1903
24 100 Costerstraat Bendter O.D.F. 1907
24 100 Costerstraat Bendter A.J.J. 1910
24 16 Costerstraat Benecia M.A. 1898
24 34 Costerstraat Benescia F.A 1909
21 39 Kwattaweg Benesia E. 1859
26 152 Groote Combéweg Benesia W.J.H. 1864
20 19 Van Lansbergestraat Benesia J.M. 1891
VII 5 Ladesmastraat Benesia J.C. 1897
22 87 Nieuwe Charlesburgweg Benesia R.H. 1900
12 74 Drambrandersgracht Benfield A.L. 1890
III 23 Kromme Elleboogstraat Beng H.A.W. 1889
19 310 Wanicastraat Bengel H. 1848 overleden in 1923
16 91 Grote Dwarsstraat Benjamin S. 1865
10 6 Hoogestraat Benjamin A. 1866
10 34 Hoogestraat Benjamin J.E. 1874
XV 745 Zwartenhovenbrugstraat 256e Benjamin D.E. 1874
XI 64 Nepveustraat Benjamin M. 1879
19 316 Wanicastraat Benjamin J. 1880
8 237 Steenbakkersgracht Benjamin J.Ph. 1887
XI 62 Prinsenstraat Benjamin S. 1888
5 417 Keizerstraat Benjamin L. 1898
XI 64 Nepveustraat Benjamin H.F.E. 1907
1 89 Knuffelsgracht Benjamins D.E 1880
3 50 Watermolenstraat Benjamins E.H. 1884
I 89 Knuffelsgracht Benjamins N.E. 1911
5 21 Keizerstraat Benlioo M. 1876
20 49 Van Idsingastraat Bennet R.W. 1877
5 389 Keizerstraat Bennet M.S. 1880
5 389 Keizerstraat Bennet R.J. 1901
5 389 Keizerstraat Bennet H.W. 1905
5 389 Keizerstraat Bennet L.M 1907
5 389 Keizerstraat Bennet E.A. 1911
2 ? Gravenstraat Bennett W 1844 Mil.Hosp.
2 ? Gravenstraat Bennett W 1844 Mil.Hosp.
2 ? Gravenstraat Bennett W.N. 1844 Militaire Hospital
5 389 Keizerstraat Bennett L.M. 1907
IX 351 Saramaccastraat Benons A. 1868
21 155 Kwattaweg Benschop H.H. 1878
20 16 Celinastraat Benschop E.J. 1883
13 34 Verlengde Gemeene Landsweg Benschop J.U.L. 1886
21 107 Kwattaweg Benschop J.F.I. 1888
2 247 Gravenstraat Benschop D. 1888 overleden in 1930
20 8 Van Idsingastraat Benschop J.D.Th. 1895
20 16 Celinastraat Benschop A.J.L. 1901
10 191 Hoogestraat Benschop A.E. 1903
20 16 Celinastraat Benschop O.H.Th 1906
20 16 Celinastraat Benschop O.H.Th. 1906
20 16 Celinastraat Benschop C.A. 1907
20 16 Celinastraat Benschop L.A.E. 1909
21 107 Kwattaweg Benschop E.A. 1909
20 16 Celinastraat Benschop J.E. 1911
I 6 Kleine Dwarsstraat Bent J.R. 1880
13 35 Gemeene Landsweg Bent A 1891
13 35 Gemeene Landsweg Bent A. 1891
23 169 Prinsessestraat Bentes I.D. 1860
23 169 Prinsessestraat Bentes H.J. 1877
23 169 Prinsessestraat Bentes J.P. 1899
23 169 Prinsessestraat Bentes C.C. 1903
23 169 Prinsessestraat Bentes H.A. 1906
5 525 Keizerstraat Bentes A.A. 1906
I 1 Gouvernementsplein Bentz G.P.J. 1895
20 46 Van Idsingastraat Berchem J.P.M. 1877
20 46 Van Idsingastraat Berchem C.M.J. 1879
19 269 Wanicastraat Berchem Ch.E. 1904
23 62 Prinsessestraat Berchenhoost H.A. 1908
24 103 Costerstraat Berchenhorst M.F.A. 1861 overleden in 1923, echtg.v.Taunay
23 62 Prinsessestraat Berckenhorst R.P.H. 1871
23 62 Prinsessestraat Berckenhorst J.E.E. 1892
23 62 Prinsessestraat Berckenhorst H.A 1908
? ? ? Berdin H. 1881 dakloos
3 127 Watermolenstraat Berend E.F. 1862
2 ? Gravenstraat Berend E. 1862 Mil.Hosp.
2 128 Gravenstraat Berend A.I. 1863
XXV 12 Wilhelminastraat Berend E.B.A. 1885
2 326 Gravenstraat Berend W.J. 1894
VII 88 Heiligenweg Berend E.S. 1903
XXV 12 Wilhelminastraat Berend E.S. 1904
17 128 Hofstraat Berends A. 1887
16 168 Grote Dwarsstraat Berening Josephina T. 1882 overleden in 1928
XI 6 Prinsenstraat Berenos P.H. 1858
2 125 Gravenstraat Berenos E.M. 1862
21 21 Kwattaweg Berenos G.Ch. 1879
22 9a Nieuwe Charlesburgweg Berenos R.A. 1900
21 21 Kwattaweg Berenos G.C. 1906
21 21 Kwattaweg Berenos E.J. 1908
22 9 Nieuwe Charlesburgweg Berenos W.J. 1911
22 9 Nieuwe Charlesburgweg Bérénos C.L 1910
22 9 Nieuwe Charlesburgweg Bérénos C.L. 1910
23 99 Gongrijpstraat Berens M.C. 1866
XV 736 Zwartenhovenbrugstraat 253 Berens J. 1868
XV 137 Zwartenhovenbrugstraat Berens L.C. 1879
26 83 Groote Combéweg Berens O.K.L. 1882
22 9 Nieuwe Charlesburgweg Berens L.F. 1886
XI 206 Prinsenstraat Berens A.M. 1887
5 210 Keizerstraat Berens H.B. 1888
IX 719 Saramaccastraat Berens A.N. 1888
6 173 Jodenbreestraat Berens J.J.H. 1898
5 210 Keizerstraat Berens E.S. 1904
16 103 Grote Dwarsstraat Berenson L. 1869
6 96 Jodenbreestraat Berenstein J. 1861
7 281 Maagdenstraat Berenstein E.J. 1870
5 246 Keizerstraat Berenstein C. 1891
12 162 Drambrandersgracht Berenstein I.F. 1896
12 162 Drambrandersgracht Berenstein Th.H. 1898
XVI 19 Burenstraat Berenstein J.W.H. 1899
8 527 Steenbakkersgracht Berenstein E.A. 1904
I 18 Waterkant 8 Berenstein E.G. 1905
5 734 Keizerstraat Berg H. 1857
5 686 Keizerstraat Berg J.W. 1869
16 122 Grote Dwarsstraat Berg F.A. 1882
5 686 Keizerstraat Berg H.F. 1887
5 734 Keizerstraat Berg J.H. 1887
XI 259 Prinsenstraat Berg J.H. 1888
2 59 Gravenstraat Berg E.J.M. 1893
23 41 Prinsessestraat Berg W.C. 1905
2 503 Gravenstraat Berg van den Willem G. 1875 overleden in 1921
2 557 Gravenstraat Berg van den H.A. 1882
2 74 Gravenstraat Berg van den J.F.M 1884
2 557 Gravenstraat Berg van den S.H. 1887
2 187 Gravenstraat Berg van den J 1890
2 187 Gravenstraat Berg van den J. 1890
2 557 Gravenstraat Berg van den Albert A 1892 overleden in 1925
20 15 Kalkbranderstraat Berg van den A.E. 1905
2 557 Gravenstraat Berg van den C.J 1905
2 435 Gravenstraat Berg van den H.W.J. 1906
2 435 Gravenstraat Berg van den J.C 1908
20 15 kalkbranderstraat Berg van der A.E 1905
13 17 Laat en Dadelstraat Bergeik Wilhelmina F. 1862 overleden in 1925
22 7 Catostraat Bergeik J.L. 1868
13 17 Laat en Dadelstraat Bergeik H.J. 1880
17 283 Weidestraat Bergeik F.H. 1881
13 17 Laat en Dadelstraat Bergeik H.C.M. 1897
13 17 Laat en Dadelstraat Bergeik E.H. 1900
13 17 Laat en Dadelstraat Bergeik Th.A. 1902
13 17 Laat en Dadelstraat Bergeik J.E.A. 1906
13 17 Laat en Dadelstraat Bergeik K.H. 1908
XXV 54 Hofstede Crullaan Bergen Alfred Christiaan 1856 overl.in 1924, zoon van Margaretha Bergina Bergen
XXV 41 Groote Waterstraat Bergen Ch.A.E. 1878
4 5 Stoelmanstraat Bergen G.J.F. 1884
5 256 Keizerstraat Bergen P.E. 1886 overleden in 1924
5 604 Keizerstraat Bergen J. 1886
5 725 Keizerstraat Bergen E.C.T. 1887
20 20 Verlengde Weidestraat Bergen R.M.P. 1888
XXV 12 W.L. Lothlaan Bergen J.C.A. 1894
XXV 54 Hofstede Crullaan Bergen G.E. 1896
XXV 54 Hofstede Crullaan Bergen A.G. 1898
4 5 Stoelmanstraat Bergen R.V. 1901
XXV 54 Hofstede Crullaan Bergen L.K. 1902
4 5 Stoelmanstraat Bergen E.Ch.J. 1904
XXV 12 W.L. Lothlaan Bergen S.J. 1904
XXV 41 Groote Waterstraat Bergen L.Ch. 1905
5 44 Keizerstraat Bergen E.M. 1905
5 44 Keizerstraat Bergen A.G. 1906
5 44 Keizerstraat Bergen M.L. 1910
20 20 Verlengde Weidestraat Bergen G.A.L. 1911
XI 255 Prinsenstraat Bergen van E.J. 1866
18 101 Rust en Vredestraat Bergens J.K. 1875
20 21 Van Lansbergestraat Bergens A.W. 1877
XI 249 Prinsenstraat Bergens J. 1880
8 608 Steenbakkersgracht Bergens G.L. 1883
16 44 Grote Dwarsstraat Bergens F.A. 1885 overleden in 1923, weduwe v.Betelem
XV 45 Zwartenhovenbrugstraat 176 Bergens J.M. 1893
XXVI 64 Crommelinstraat Bergens J.P. 1905
14 61 Molenpad Bergfeld J.K.F. 1860
14 28 Adrianusstraat Bergfeld F.C. 1885
2 324 Gravenstraat Bergfeld R.C.F. 1886
14 28 Adrianusstraat Bergfeld H.W. 1906
III 87 Heerenstraat Berggijt C.N. 1854
8 492 Steenbakkersgracht Berggraaf S.E. 1852
10 424 Hoogestraat Berggraaf J.L.T. 1873
8 491 Steenbakkersgracht Berggraaf M.Ch. 1881
XVI 34 Burenstraat Berggraaf A.E. 1885
XXV 49 President da Costalaan Berggraaf Ph.J.R. 1885
10 4 Fredericistraat Berggraaf S.S. 1888
20 5 Oranjelaan Berggraaf J.J. 1892
8 557 Steenbakkersgracht Berggraaf K.J 1894
8 156 Steenbakkersgracht Berggraaf M.G. 1904
8 491 Steenbakkersgracht Berggraaf H.M. 1905
23 68 Gongrijpstraat Berggraaf E.A.A. 1908
8 491 Steenbakkersgracht Berggraaf G.N. 1909
20 2a Verlengde Weidestraat Bergheid Amalia 1848 ±, Dochter van Adolphina Bergheid
XII 32 Pontewerfstraat Bergheid I.J. 1865
IX 470 Saramaccastraat Bergheid Th.M. 1911
17 51 Hofstraat Bergheik E.H. 1883
XV 146 Zwartenhovenbrugstraat Bergheit J. 1885
5 77 Keizerstraat Berghout J.M. 1902
5 77 Keizerstraat Berghout J.G. 1904
19 68 Wanicastraat Berghout L.E. 1911
IX 607 Saramaccastraat Bergleef A.F. 1878 (erk.d.Bergleef W.
5 7 Keizerstraat Bergnes E.A. 1908
21 59 Kwattaweg Bergonje J.H.D. 1889
II ? Gravenstraat Bergonje J.H.D 1889 Mil.Hosp.
24 56 Costerstraat Bergonje M.E.G. 1895
24 56 Costerstraat Bergonje D.T 1897
6 173 Dominéstraat Bergraaf G.C. 1904
XVI 13 Burenstraat Bergraaf H.E.L 1909
17 74 Hofstraat Bergrok J.A.R. 1874
I 225 Waterkant 94 g Bergrot Ch.A. 1857
I 225 Waterkant 94 g Bergrot L.A.Ch. 1891
2 ? Gravenstraat Bergrots Georgina A. 1863 Mil.Hosp., overl.in 1921, wed.van Wimpel
4 43 Wagenwegstraat Bergrots E.A. 1887
17 274 Weidestraat Bergrug F.A. 1863
17 274 Weidestraat Bergrug J.J.J. 1899
XI 67 Nepveustraat Bergrug R.S.C. 1910
4 3? Wagenwegstraat Bergrust R.H. 1854
16 268 Grote Dwarsstraat Bergrust G.A.G. 1862
VII 137 Ladesmastraat Bergrust E.A.A. 1894
XVI 79 Burenstraat Bergs B. 1851
26 247 Groote Combéweg Bergs A.J. 1896
XXVI 72 Wicherstraat Bergs J.V. 1899
XXV 76 Wilhelminastraat Bergsch A.J. 1899
8 459 Steenbakkersgracht Bergschot Jeanette Maria 1841 ± Dochter van Frederika Bergschot
8 459 Steenbakkersgracht Bergschot Albertina Frederica 1860 Dochter van Frederika Bergschot
18 235 Rust en Vredestraat Bergschot W.J. 1881
8 452 Steenbakkersgracht Bergschot W.K.E. 1887
8 456 Steenbakkersgracht Bergschot H.D.J. 1896
8 459 Steenbakkersgracht Bergschot M.L. 1899
16 212 Grote Dwarsstraat Bergsteen A.P. 1878
XXVI 55 Crommelinstraat Bergstein E.A. 1887
6 107 Steenbakkerijstraat Bergtop Dorothea Saraatje 1858 Dochter van Rosalina Bergtop
8 328 Steenbakkersgracht Bergtop Eva 1861 Dochter van Rosalina Bergtop
8 328 Steenbakkersgracht Bergtop A.C. 1889
10 358 Hoogestraat Bergtop A.F.M. 1893
6 107 Steenbakkerijstraat Bergtop H.C.W. 1894
8 244 Steenbakkersgracht Bergtop M.W.Th. 1897
6 107 Steenbakkerijstraat Bergtop J.E. 1910
XXV 3 Groote Waterstraat Bergtrout E.S. 1907
4 343 Wagenwegstraat Bergval Cornelis Theodorus Ph. 1860 zoon van Antje Bergval
14 28 Molenpad Bergval Ch.H. 1866
8 288 Steenbakkersgracht Bergval F.A. 1871
17 114 Hofstraat Bergval D.A. 1878
14 27 Molenpad Bergval C.H.Ph. 1883
XI 53 Nieuwe Dominéstraat Bergval G.M.L. 1886
8 286 Steenbakkersgracht Bergval G.M. 1896
8 288 Steenbakkersgracht Bergval E. 1899
24 25 Mahonielaan Bergwein Ch.W. 1876
13 59 Gemeene Landsweg Bergwijn Geertruida Lena 1846 overleden in 1930, dochter van Albertina Amerika Bergwijn
8 257 Steenbakkersgracht Bergwijn Ch. 1871
10 246 Hoogestraat Bergwijn Y.J. 1873
XI 140 Prinsenstraat Bergwijn G.E. 1874
XII 85 Kleine Saramaccastraat Bergwijn Ch.W. 1876
13 6 Laat en Dadelstraat Bergwijn M.F. 1879
23 105 Gongrijpstraat Bergwijn Z.M. 1881
IX 595 Saramaccastraat Bergwijn H.Ph. 1882
IX 161 Saramaccastraat Bergwijn W.A.G. 1885 (z.v. Bergwijn Jonathan)
XI 274 Prinsenstraat Bergwijn H. 1886
5 476 Keizerstraat Bergwijn A.M. 1886
20 14 Van Lansbergestraat Bergwijn E.T.M. 1888
14 29 Helenastraat Bergwijn A.Th.P. 1889
XI 140 Prinsenstraat Bergwijn D. 1892
16 246 Grote Dwarsstraat Bergwijn A.J. 1899
13 6 Laat en Dadelstraat Bergwijn H.A. 1900
13 6 Laat en Dadelstraat Bergwijn M.U. 1903
13 6 Laat en Dadelstraat Bergwijn R.E. 1904
13 59 Gemeene Landsweg Bergwijn G.U. 1906
13 49a Gemeene Landsweg Bergwijn L.J. 1907
8 370 Steenbakkersgracht Bergwijn M.E. 1908
2 247 Gravenstraat Bergwijn E. 1909
IX 161 Saramaccastraat Bergwijn M.E. 1910
23 1a Cultuurtuinlaan Bergwijn A. ?
23 165 Gongrijpstraat Berinos E.A. 1891
XV 517 Zwartenhovenbrugstraat 176 ben Berk S.G. 1910
23 137 Prinsessestraat Berkelles H. 1907
23 163 Gongrijpstraat 116 Berkemeijer Theodore Lamont 04-04-1899 VT: Willemstad Ned.Ant.?
23 163 Gongrijpstraat 116 Berkemeijer Petronella Adriana 25-04-1868
24 31 Costerstraat Berkenveld J.A.E. 1874
24 31 Costerstraat Berkenveld H.S.P. 1883
24 29 Julianastraat Berkenveld L.J.H. 1886
24 31 Costerstraat Berkenveld I.P.J. 1897
24 31 Costerstraat Berkenveld H.C.H.W. 1899
24 31 Costerstraat Berkenveld M.R.W.B. 1901
24 31 Costerstraat Berkenveld O.C.E.M. 1903
24 31 Costerstraat Berkenveld H.L.S.M. 1905
24 31 Costerstraat Berkenveld ?.A.L.A.U. 1909
24 31 Costerstraat Berkenveld C.A.G.J.M. 1911
XV 311 Zwartenhovenbrugstraat 108 Berkfeldt A.J. 1862
17 254 Weidestraat Berkleef A.A. 1876
17 254 Weidestraat Berkleef A.H.V 1901
17 254 Weidestraat Berkleef J.C. 1902
17 254 Weidestraat Berkleef E.A.A. 1904
17 254 Weidestraat Berkleef A.H.E. 1906
17 254 Weidestraat Berkleef A.J. 1909
17 254 Weidestraat Berkleef F.G 1911
8 328 Steenbakkersgracht Berkrop C.W. 1884
16 203 Burenstraat Bermen H.F.A. 1884
26 213 Groote Combéweg Bermer L.J. 1895
14 32 Helenastraat Bern E.H.F. 1878
14 24 Van ‘t Hoogerhuijsstraat Bern J.J.C. 1885 overleden in 1923
14 32 Helenastraat Bern L.F 1903
21 36 Schimmelpenninckstraat Bernam J.E. 1853
2 543 Gravenstraat Bernan Cecilia F. 1856 overleden in 1922
21 45 Verlengde Keizerstraat Bernard E.C. 1847
VIII 615 Steenbakkersgracht Bernard R.M. 1857
20 45 Verlengde Weidestraat Bernard J.H. 1859
17 212 Weidestraat Bernard P.H. 1868
XV 423 Zwartenhovenbrugstraat 146d Bernard D. 1869
2 429 Gravenstraat Bernard G 1882
2 429 Gravenstraat Bernard 1882
2 503 Gravenstraat Bernard van R.P. 1861
XV 679 Zwartenhovenbrugstraat 231d Bernardis W. 1866
26 296 Groote Combéweg Berner Esther A. 1877 overleden in 1922
XI 46 Prinsenstraat Berner C.R 1882
XXVI ? Wicherstraat Berner J.E. 1898
26 296 Groote Combéweg Berner Ch.C. 1907
XI 46 Prinsenstraat Berner H.M. 1911
24 41 Julianastraat Bernes J.F. 1863 ±
24 41 Julianastraat Bernes E.N. 1882
4 97 Wagenwegstraat Bernet W. 1846 ±
10 198 Hoogestraat Bernet P 1860
4 97 Wagenwegstraat Bernet J. 1882
17 234 Hofstraat Bernet P.Th. 1886
8 361 Steenbakkersgracht Bernhard J 1885
XVI 7 Burenstraat Berranger Adriana H. 1849 overleden in 1927, wed.Herboldt
5 632 Keizerstraat Berrenstein Mary Elizabeth 1854 Dochter van Jeannette Alexandrina Berrenstein
XV 38 Zwartenhovenbrugstraat 16a Berrenstein E.E. 1875
10 358 Hoogestraat Berrenstein J.D. 1879
8 335 Steenbakkersgracht Berrenstein K.W.J. 1887
8 335 Steenbakkersgracht Berrenstein R.W.J 1887
8 335 Steenbakkersgracht Berrenstein J.K. 1911
8 136 Steenbakkersgracht Bert E.M. 1868
8 136 Steenbakkersgracht Bert F. 1894
8 220a Steenbakkersgracht Bert J.L. 1897
2 387 Gravenstraat Berthold H.D. 1849
7 178 Maagdenstraat Berthold E.M. 1889
7 178 Maagdenstraat Berthold H.E.L. 1891
2 297 Gravenstraat Bertner J.W. 1868
8 392 Steenbakkersgracht Bertus J.S.E. 1872 overleden in 1923
10 20 Hoogestraat Bertus J.H 1896
8 392 Steenbakkersgracht Bertus J.H 1896
8 392 Steenbakkersgracht Bertus E.F.H. 1904
19 212 Wanicastraat Bervaes A. 1866
13 51 Gemeene Landsweg Bes de A.L.C. 1888
24 31 Costerstraat Beskenveld Cimegund A.L.A.M. 1909
17 85 Hofstraat Bess E. 1876
17 209 Hofstraat Besse de J.H. 1873
17 209 Hofstraat Besse de A.L. 1885
17 209 Hofstraat Besse de J.W. 1894
XV 524 Zwartenhovenbrugstraat 178a Best J.C. 1877
XI 234 Prinsenstraat Best H.A. 1887
18 74 Rust en Vredestraat Best G.J.Ch. 1896
XV 635 Zwartenhovenbrugstraat 118a Best J.C. 1898
XI 117 Prinsenstraat Betelem A. 1847
XXV 78 Hofstede Crullaan Betelem J.W.E. 1883
16 44 Grote Dwarsstraat Betelem M.Th. 1906
XV 175 Zwartenhovenbrugstraat Bethlehem F.M. 1890
10 73 Hoogestraat Betrouw M.W. 1903
5 623 Keizerstraat Betrouw W.L. 1905
4 41 Stoelmanstraat Betten I.B. 1832 overleden in 1923, wed/v/Tomm
XV 522 Zwartenhovenbrugstraat 177a Betten E. 1879
19 310 Wanicastraat Bettering R. 1872
16 146 Grote Dwarsstraat Bettering A.M. 1877
4 348 Wagenwegstraat Betting H.F. 1877
6 36 Dominéstraat Betting M.D. 1897
6 36 Dominéstraat Betting S.E. 1898
6 36 Dominéstraat Betting H.E. 1899
13 166 Gemeene Landsweg Beudeker G.W. 1858
12 63 Drambrandersgracht Beudeker Ch.B. 1867
18 78 Rust en Vredestraat Beudeker F.F. 1868
2 503 Gravenstraat Beudeker A.J.E. 1869
17 99 Weidestraat Beudeker W 1875
2 228 Gravenstraat Beudeker Gerardina J. 1879 overleden in 1930
24 47 Costerstraat Beudeker A.Ch. 1881
2 228 Gravenstraat Beudeker C.M. 1884
20 10 Van Lansbergestraat Beudeker C.J.J 1886
XII 13 Kleine Saramaccastraat Beudeker A.H. 1890
XII 13 Kleine Saramaccastraat Beudeker A.H. 1890
2 228 Gravenstraat Beudeker A.A. 1891
24 16 Jessurunstraat Beudeker G.J. 1900
23 15 Gongrijpstraat Beudeker V.A. 1901
24 47 Costerstraat Beudeker L.F.A 1905
24 47 Costerstraat Beudeker W.G. 1906
24 6 Jessurunstraat Beudeker W.H.A. 1908
24 47 Costerstraat Beudeker E.E. 1909
XII 13 Kleine Saramaccastraat Beudeker J.C.E. 1911
2 228 Gravenstraat Beudeker J.C.E 1911
7 190 Maagdenstraat Beuk D.A. 1879 ±
7 183 Maagdenstraat Beuk H.W. 1892
7 190 Maagdenstraat Beuk J.A. 1905
5 531 Keizerstraat Beuling O.L. 1899
5 531 Keizerstraat Beuling H.O. 1901
2 59 Gravenstraat Beunis M.C. 1855
24 75 Tourtonnelaan Beuskin Ch. 1868
24 75 Tourtonnelaan Beuskin F.J.E. 1907
XIII 240 Gemeene Landsweg Bévé H.C. 1873
21 60 Verlengde Keizerstraat Beverdijk Frans P. 1865 overleden in 1928
5 147 Keizerstraat Beverdijk G.W. 1867
16 377 Grote Dwarsstraat Beverdijk H.F. 1879
16 378 Grote Dwarsstraat Beverdijk G.L. 1881
16 377 Grote Dwarsstraat Beverdijk G.J.C. 1884
16 378 Grote Dwarsstraat Beverdijk B.R.M. 1892
13 69 Gemeene Landsweg Beverdijk A.G. 1896
21 60 Verlengde Keizerstraat Beverdijk J.J.H. 1897
21 60 Verlengde Keizerstraat Beverdijk W.M. 1899
21 60 Verlengde Keizerstraat Beverdijk E.P. 1902
19 19 Wanicastraat Beverley H.C.W. 1897
19 16 Wanicastraat Beverley T.S. 1900
26 150 Groote Combéweg Beverli J. 1863 ±
26 150 Groote Combéweg Beverli G.J.F. 1892
26 150 Groote Combéweg Beverli J.J. 1902
XII 49 Kleine Saramaccastraat Beverly J.A. 1881
XXV 113 Groote Waterstraat Bevermeer N.G. 1851
1 187 Waterkant 80 bov. Bevermeer J.Ch. 1862
XI 21 Prinsenstraat Bex A. 1871
XXVI 35 Wicherstraat Bey R.A. 1883
XXV 60 Groote Waterstraat Bey C.J.A. 1891
XXVI 35 Wicherstraat Bey Madelena Gijsbertina Jacoba 1848 dochter van Lucretia Bey
I 230 Waterkant 94 o Beyde R.Th.U.J. 1892
I 230 Waterkant 94 o Beyde J.Ch.U. 1894
I 230 Waterkant 94 o Beyde J.F.W. 1896
19 233 Wanicastraat Beyse W. 1869
19 13 Willemstraat Beyse E. 1875
19 10 Willemstraat Beyse E. 1886
19 10 Willemstraat Beyse W.C. 1892
XI 157 Prinsenstraat Beyse C.M. 1899
1 Gouvernementsplein 14 Beyse C.H. 1899 Gevangenis Fort Zeelandia
19 13 Willemstraat Beyse M.E. 1901
19 13 Willemstraat Beyse H.H. 1903
23 201 Prinsessestraat Bheat J. 1866