Volkstelling 1811

Onderstaand treft u  een inventaris aan op de volkstelling van Suriname 1811. Daarbij een link naar de index op deze volkstelling met de namen van de vrije inwoners van Suriname in 1811. Vermoedelijk is de telling niet compleet met name de delen Nickerie en Coronie schijnen in de telling te ontbreken. Onderstaande inventaris is gemaakt aan de hand van het aanwezige materiaal in het Nationaal Archief van Nederland.

De telling is op microfilm te raadplegen in het Nationaal Archief in Den Haag, te vinden in de zelfbedieningskast op de studiezaal. Tevens te raadplegen in The National Archives in Kew, Engeland via onderstaande inventarisnummers. De leesbaarheid is op bepaalde delen zeer slecht tot niet leesbaar. Over het algemeen redelijk.

De volkstelling is in 3 categorieën ingedeeld, te weten:

A) Plantages en Gronden

 1. Plantages en Gronden (278/15)
 2. Plantages en Gronden, A-L 278/16
 3. Plantages en Gronden, M-Z

Deze categorie betreft een inventaris van de plantages en gronden met namen van de slaven verdeeld in: mannen, vrouwen, jongens en meisjes.
Daarbij vermelding van de kleur van de slaven (kleurling of neger). Tevenseventueel een verwijzing naar de plaats van geboorte (inboorling/creool of Afrikaan). Wat tot hele interessante conclusies kan leiden.

B) Blanke bevolking en hun slaven.
Veel dank is verschuldigd aan mevrouw Rosinda Hok-Ahin die deze index heeft vervaardigd.

 1. Blanke bevolking en hun slaven 278/17
 2. Blanke bevolking en hun slaven 278/18 (0-200)
 3. Blanke bevolking en hun slaven 278/19 (vervolg 201-400)
 4. Blanke bevolking en hun slaven 278/20 (vervolg 401-600)
 5. Blanke bevolking en hun slaven 278/21 (vervolg 601-800)
 6. Blanke bevolking en hun slaven – (vervolg 801-1000)

In deze categorie wordt er van de slaven vermeld het aantal, de slavennaam, het beroep en eventueel een verwijzing naar de plaats van geboorte (Afrikaan of creool).
In enkele gevallen ook de onderlinge relatie tussen slaven.

C) Vrije Gekleurde en Zwarte bevolking en hun slaven. Deze index is vervaardigd door Denie Kasan.

 1. Vrije Gekleurde en Zwarte bevolking en hun slaven 278/22
 2. Vrije Gekleurde en Zwarte bevolking en hun slaven  278/23 (0-200)
 3. Vrije Gekleurde en Zwarte bevolking en hun slaven 278/24 (vervolg 201-490)
 4. Vrije Gekleurde en Zwarte bevolking en hun slaven 278/25 (vervolg 491-690)
 5. Vrije Gekleurde en Zwarte bevolking en hun slaven 278/26 (vervolg 691-1026)
 6. Vrije Gekleurde en Zwarte bevolking en hun slaven 278/27 (vervolg 1027-1226)
 7. Vrije Gekleurde en Zwarte bevolking en hun slaven – (vervolg 1227-1351)

In deze categorie wordt er van de slaven vermeld het aantal, de slavennaam, het beroep en eventueel een verwijzing naar de plaats van geboorte (creool of Afrikaan).
In enkele gevallen ook de onderlinge relatie tussen slaven.