Categorieën
Geen categorie

Brandmerktekens divisie Matapicca (1801)

Categorieën
Online bronnen

Handige links

Slavenregisters 1830-1863 Emancipatiedatase Suriname 1863, Ten Hove Manumissiedatabase Suriname 1832-1863, Ten Hove Notariële akten (1699-1828) en (1828-1845) Volkstelling 1811 (blank / gekleurd), 1921, 1950 Onbeheerde boedels (1788-1828) Wijkregisters Paramaribo 1828-1846 (NA) Historische krantendatabase Delpher.nl Archieven overgebracht naar Suriname en digitaal beschikbaar

Categorieën
Termen

Begrippenlijst

Om sommige akten, zoals notariële akten beter te begrijpen heb ik de betekenis van een aantal veel voorkomende termen opgezocht. Ab intestato: zonder testament, erven – erfopvolging Attestatie: 1 schriftelijke verklaring betreffende een feit of toedracht, spec. als deze als getuigenis moet dienen; attestatie de vita, schriftelijk bewijs van de Burgerlijke Stand dat een bep. […]

Categorieën
Geen categorie

Kaart met plantages in Suriname 1870-1880

De kaarten van Van Rosevelt geven een beeld van de ligging van de plantages tijdens/ kort na de periode van Staatstoezicht (1873). De metingen voor deze kaart werden verricht door J.F.A. Cateau van Rosevelt, officier, expeditieleider en ambtenaar. In de jaren 1871 en 1872 nam hij verlof en bereisde het binnenland van Suriname, samen met […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Louzada inzake Anna en haar kinderen (1816)

Aan Den Hoog Edele Gestrenge Heeren mr. Cornelis Reinhard Vaillant,Gouverneur Generaal ad interim in de Colonie Suriname etc. etc. etc.Bij non Sessie van den Edele Achtbaare Hovevan Politie en Crimineele Justitie deezer Colonie etc. etc. etc. Geeft met de meeste Eerbied te kennen J.B. Louzada als straatvoogd over de Neegerin Anna, haar zoon Adam, en […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Jonas inzake Adelgunda (1816)

Aan Zijn Excellentie den Hoog Edele Gestrenge Heer W.B. van Panhuijs,Ridder van de Militaire Willems Order 3de Klasseen van de Roode Adelaar 2de Klasse,Gouverneur Generaal over de Colonie Surinanam,mitsgaders Generaal en Admiraal en Chef in deselve etc. etc. etc. Geeft met alle Eerbied te kennen de vrije Elisabeth Jonas. Dat haar moeder genaamt Adelgunda is […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Eijma inzake Cojo en Jetta (1816)

Aan Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal der Collonie Surinamen.Met de meeste hoogachting wende Ik mij tot Uwe Excellentie, met een verzoek welke ik hoop door Uw Hoog Edele niet van de hand zal worden geweezen. Deeze Collonie verlaatende en Eene Verplichting hebbende het Neger Jongetje Cojo en Mustische Mijsje Jeta hun soit te verbeeteren. Zo […]

Categorieën
Manumissies

Manumissierekest de la Parra inzake Thomas (1816)

Aan Zijn Excellentie den Hoog Ed. Gestrengen Heer Willem Benjamin van Panhuijs,Ridder van de Militaire Willemsorder derde Classe, en van de Roode Adelaar Tweede Classe,Gouverneur over de Colonie Surinaame, Generaal en Admiraal en Chef over dezelve etc. etc. etc. Hoog Edele Gestrenge Heer! Geeft met alle Eerbied te kennen Mord. de la Parra. Dat hij […]

Categorieën
Geen categorie

Video: Surinaamse ouderen een dagje uit (1964)

cc-by-sa Polygoon-Profilti (producer) / Netherlands Institute for Sound and Vision (curator)

Categorieën
Geen categorie Wijkregisters

Wijkregisters

Door gouverneur en raden van politie en justitie werden, bij hun besluit van 5 maart 1828 (Gouvernementsblad van Suriname, nummer 4) maatregelen vastgesteld om de staat van de bevolking van Paramaribo nauwkeurig te kunnen constateren. Over elk van de wijken waarin de stad verdeeld was zouden door de gouverneur twee wijkmeesters worden aangesteld. Deze moesten […]