Categorieën
Manumissies

Manumissierekest Jonas inzake Adelgunda (1816)

Aan Zijn Excellentie den Hoog Edele Gestrenge Heer W.B. van Panhuijs,
Ridder van de Militaire Willems Order 3de Klasse
en van de Roode Adelaar 2de Klasse,
Gouverneur Generaal over de Colonie Surinanam,
mitsgaders Generaal en Admiraal en Chef in deselve etc. etc. etc.

Geeft met alle Eerbied te kennen de vrije Elisabeth Jonas. Dat haar moeder genaamt Adelgunda is Eene Slaavin behorende aan Zijne Majesteit de Koning, en is in dienst op Fortress Amsterdam. Dat zij is nu waarschijnlijke omtrent vijftig Jaaren oud, en voor Weinig waarde in gemelde Situatie. Dat zij suppliant hebbende nu laat de genade van Vrijdom ontvangen, is de meer begeerig dat haar moeder zal gemelde genade krijgen. Weshalven, keert zij suppliant tot Uw Excellentie Hoogstderzelff ootmoedig verzoekende permissie te vergunnen, dat haar gemelde moeder mag vrije Gemaakt worden, en tot dat Einde, zeker en bekwaam Persoonen te stellen om de waardije van gemelde Slaavin te verklaaren en Certificeeren, en haar Suppliant te permitteeren gemelde waardije, dus gevonden, in Geld te betaalen, of, Een andere Slaaf in haar moeders plaatse te stellen, als Uw Excellentie zal goed vinden te appincteeren. ’t Welk doende.
Paramaribo, den 30 augustus 1816.
Certificeeren dat dit is de handtekening van Elizabeth Jonas het welk attesteere.
Kaersenhout.

Gelezen nevenstaande requeste consenteeren mitsdien dat de Suppliant hare moeder genaamd Adelgunda, uit de Slavernij moge ontheffen mits Stellende een goede gezonde Man neger of Negerin in hare plaats ter Goedkeuring van den Luitenant Collonel J.G.R. Böhm, bij vertoon van welkers Certificaat onzen Secretaris gelast werd de Brieven van Manumissie in de gewone forma voor deselve te vervaardigen.
Paramaribo 3 julij 1816
W.B. van Panhuijs

Ter ordonnantie van den Heere Gouverneur Generaal.

Auteur: John Sang-Ajang | NAN 1.05.10.01, 625 volgnummer 599 (scan 823)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s