Categorieën
Manumissies

Manumissierekest de la Parra inzake Thomas (1816)

Aan Zijn Excellentie den Hoog Ed. Gestrengen Heer
Willem Benjamin van Panhuijs,
Ridder van de Militaire Willemsorder derde Classe,
en van de Roode Adelaar Tweede Classe,
Gouverneur over de Colonie Surinaame,
Generaal en Admiraal en Chef over dezelve etc. etc. etc.

Hoog Edele Gestrenge Heer!

Geeft met alle Eerbied te kennen Mord. de la Parra. Dat hij Suppliant van Voorneemens Zijnde in de maand April aanstaande na den Vaderlande te vertrekken, en met zig te neemen de mulat Thomas hem in Eijgendom behoorende, heeft GeEngageerd zijn Passagie aan Boord ’t Schip Vrouw Jeanne gevoerd door Capt. B. Calgren. Dat hij Suppliant nader is koomen te ontwaaren, dat Volgens Reglement op het beleid van de Regeering voor deeze Colonie onder anderen is Verbooden Slaaven uijt de Colonie te Voeren, waarom hij Suppliant ten eerste in Sessio Februarij ll zich bij Requeste aan den Ed. Achtb. Hove van Politie heeft Geadresseerd en Verzogt Brieven van manumissie Voor meergem. Mulat Thomas, Vide gem-e Request en rapport hier annex. Dat hij Suppliant Gem. brieven van manumissie niet kan obtineeren, dan na dat de Sessie Maij zal zijn Verloopen ten zij het U Hoog Edele Gestrenge moge Behaagen /gezien zijn rijs vroeger bepaald is en hij Suppliant niet eerder Een Pas voor gem-e mulat Thomas kan krijgen, dan na de brieven van manumissie te obtineeren/ zulks bij anticipatie te Vergunnen. Weshalven hij te raade is geworden zich te keeren bij de Non sessie van de edele Achtbaare Hove van Politie en Crimineele Justitie tot uw Hoog Edele Gestrenge met ootmoedigste beede, dat het Uw Hoog Edele Gestrenge mooge behaagen gezien alle de hier vooren aangehaalde reedenen, en onder Borgtogt van desselfs zoonen Salomon de la Parra en Sem-l H-m de la Parra hiermeede onderteekende ten behoeve van de zodaanige opposant of opposanten teegens het verzogte Vrijdom van opgem. mulat Thomas, te verleene anticipatie tot het bekoomen van opgem. brieven van manumissie, met authorisatie op Heere Secretarisse deezer Colonie om bij anticipatie de nodige brieven van manumissie voor opgem-e mulat Thomas in optima forma te Vervaardigen, en aan hem Suppliant te extraheeren. ’t Welk doende etc.

Mord. De la Parra
Paramaribo den 18 maart 1816.
Salomon de la Parra
Sem-l H-m de la Parra

Fiat anticipatie in dit bijzonder geval ter bekoming van de aan den Hove der verzogte brieven van Manumissie ten behoeve van den bij Requeste vermelde Mulat Thomas, onder de geoffereerde Borgtogt van S. de la Parra en S.H. de la Parra met last op den Heer Secretaris van den Hove van Politie de voormelde Brieven in Communi forma te vervaardigen, nogthans zonder consequentie voor het toekomende.
Paramaribo den 18e Maart 1816
W.B. van Panhuijs

Ter ordonnantie van den Heere Gouverneur Generaal
Pringle, Gouvernements Secretaris

Auteur: John Sang-Ajang | NAN 1.05.10.01, 623 volgnummer 75 (scan 421).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s