Manumissierekest straatvoogd Louiszoon inzake Louis (1810)

En is gelezen Request van Saml. Louisz. behelzende verzoek, omme te werden gecommitteerd tot Straatvoogd over den Mulat Louis, aangekomen hebbende Fredrik van Duplessis, ten einde voor denzelve te verzoeken Brieven van Manumissie. En goedgevonden en verstaan den Suppliant te committeeren en aanstellen zo als gedaan word by deezen, tot Straatvoogd over den Mulat Louis aangekomen hebbende Frederik van Duplessis ten einde als by requeste is verzogt. En zal den Suppliant hier van worden extract gegeven.


Auteur: John Sang-Ajang
Bron: NAN 1.05.10.01, 593: vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie dd 7 maart 1810, pagina 24 (scan 28).